Arbeidsdager per år 2025

Arbeidstid per måned

 

Arbeidsdager per år 2025

I gjennomsnitt refereres det til 160 arbeidstimer per måned eller 250 arbeidsdager per år når man diskuterer arbeidsmengde. Men disse tallene er ikke alltid nøyaktige. For 2025 varierer for eksempel antall arbeidstimer fra 144 til 184, med et gjennomsnitt på 167 timer hver måned. Totalt blir det 251 virkedager, som gir 116 fridager. I tabellen nedenfor gir vi en detaljert oversikt over antall virkedager, arbeidstider, lørdager, søndager og andre fridager – som nasjonale helligdager, sankthansaften, julaften og nyttårsaften. Hvis en helligdag faller på en lørdag eller søndag, regnes den under "lør & søn". Vi baserer disse beregningene på en standard åtte timers arbeidsdag. Hvilke dager som regnes som helligdager i Sverige er definert av Lag (1989: 253) på helligdager. De fleste har følgende fridager, selv om de faller på en vanlig arbeidsdag: Sjekk gjerne ut kalenderen vår her til høyre, som inneholder informasjon som f.eks. navnedager og litt historie om hva som skjedde akkurat den dagen.
MånedArbeidsdagerArbeidstidLør & Søn.Andre
januar2217681
februar2016080
mars21168100
april2016083
Kan2016092
juni1814494
juli2318480
august21168100
september2217680
oktober2318480
november20160100
desember2116882
Total årlig arbeidstid251200810412
Gjennomsnitt / måned20.92167.338.671.00

Sveriges nasjonaldag

Sveriges nasjonaldag Sveriges nasjonaldag er en dag da vi feirer landet vårt og det vi holder kjært som svensker. Dagen feires til minne om Gustav Vasa og hans valg til konge i 1523, samt regjeringsformen fra 1809. Vi startet offisielt å feire nasjonaldagen i 1983. Tidligere gikk den under navnet «Svenska flaggets dag». Sverige brøt ut 6. juni 1523 ved hjelp av Gustav Vasa fra Kalmarunionen. Dette hadde sterk effekt i Sverige, som ble et selvstendig land og et eget, nytt kongedynasti. Samme dag i 1809 undertegner Riksdagen en styreform som er grunnleggende for det moderne Sverige. I denne styreformen skapes grunnlag for staten, demokratiet og landets utvikling. Nasjonaldagen markeres vanligvis med å heise det svenske flagget, dekorere lokaler med svenske farger og feire med god mat. Det er paralleller mellom for eksempel påskemat, julemat og maten som spises på nasjonaldagen. Det blir rett og slett festmat. Egg, sild, sild, nypoteter, jordbær, friske urter og mye mer kan spises. Ferskpotetene er spesielle for nasjonaldagen, da den hører til sesongen. Det er vanlig at kommunene har arrangementer og fester på nasjonaldagen. Hensikten er at kommuner og makthavere skal løfte frem det som er bra med Sverige i søkelyset og rett og slett fremme samholdet i befolkningen. Det er også vanlig at kommuner holder seremonier for å ønske nye svenske statsborgere og nye innbyggere velkommen til kommunen. Nasjonaldagen er ikke knyttet til religion, og det er en av de høytidene hvor det er veldig individuelt hvordan man feirer. Det er ikke mange etablerte regler rundt ferien, men det handler mer om å fremheve landet Sverige generelt. Det nærmeste vi kommer visse ritualer/rutiner er nok statsborgerskapsseremonier, som har blitt holdt. Selvfølgelig er nasjonalsangen knyttet til nasjonaldagen. Dette kan noen ganger synges ved skoleavslutninger, hvis det skjer at nasjonaldagen faller på samme dag som avslutningen.

6. juni 1523 – Gustav Vasa – Sveriges nasjonaldag

6. juni 1523 - Gustav Vasa

Gustav Vasas bakgrunn og oppgang til makten

Gustav Eriksson, bedre kjent som Gustav Vasa, ble født rundt 1496 og tilhørte en av de mest fremtredende adelsslektene i Sverige. Hans far, Erik Johansson Vasa, var en av de ledende motstanderne av kong Christian II av Danmark, som også styrte Sverige gjennom Kalmarunionen. Da Christian II erobret Stockholm i 1520, fikk han mange av sine motstandere henrettet, inkludert Gustav Vasas far, i det som ble kjent som Stockholmsmassakren. Denne brutale handlingen skapte stor forargelse i Sverige og tente gnisten for et opprør.

Begynnelsen på opprøret og motstanden mot danskene

Etter massakren i Stockholm flyktet Gustav Vasa til Dalarna for å søke støtte for et opprør mot danskene. Til tross for en tvilsom begynnelse, hvor han nærmest ble overgitt til danskene, klarte han å overbevise dalabøndene om nødvendigheten av et opprør. Med deres støtte kunne han starte en vellykket geriljakrig mot de danske troppene. Hans suksesser tiltrakk seg flere og flere tilhengere, og snart hadde han en betydelig styrke under sin kommando.

Sverige bryter med Kalmarunionen

Gustav Vasas opprør og den voksende svenske motstandsbevegelsen mot dansk overherredømme førte til at mange svenske borgere og adelsmenn stilte spørsmål ved legitimiteten til Kalmarunionen. Denne unionen, som ble dannet i 1397, forente kongedømmene Danmark, Norge og Sverige under en enkelt monark. Men mange svensker mente at unionen kom Danmark til gode på Sveriges bekostning. Gustav Vasa brukte denne følelsen til å styrke sin posisjon ytterligere og argumentere for et selvstendig Sverige.

Gustav Vasas kroning og sentralisering av makt

Den 6. juni 1523 ble Gustav Vasa kronet til konge av Sverige i Uppsala, noe som offisielt markerte slutten på Kalmarunionen og begynnelsen på Vasa-dynastiet. Som konge arbeidet Gustav Vasa for å sentralisere makten og styrke kongemakten. Han gjennomførte en rekke reformer, inkludert en kirkelig reform der kirkens rikdom ble konfiskert, noe som ga kronen økte økonomiske ressurser. Denne reformen førte også til at Sverige brøt med den katolske kirken og ble protestantisk.

Gustav Vasas økonomiske reformer

For å konsolidere sitt styre og sikre Sveriges økonomiske uavhengighet, gjennomførte Gustav Vasa omfattende økonomiske reformer. Han innførte en mer systematisk skatteinnkreving og tok kontroll over kobberutvinningen i Stora Kopparberget, som skulle bli en av Sveriges viktigste inntektskilder. Gjennom disse tiltakene kunne kongen finansiere sin administrasjon og forsvar uten å være avhengig av adelen.

Arven og etterspillet etter Gustav Vasa

Gustav Vasa døde i 1560, men arven hans levde videre gjennom Vasa-dynastiet, som skulle styre Sverige i over et århundre. Hans beslutning om å bryte med Kalmarunionen og etablere Sverige som en selvstendig nasjon påvirker fortsatt landets identitet i dag. Han blir ofte sett på som grunnleggeren av det moderne Sverige og er en sentral skikkelse i svensk historieskriving.

6. juni – Sveriges nasjonaldag

Til minne om Gustav Vasas kroningsdag 6. juni, feires denne dagen nå som Sveriges nasjonaldag. Selv om dagen ikke ble en offisiell nasjonaldag før i 1983, har den lenge vært en viktig dag for svenskene. Den minner om Sveriges reise til uavhengighet og rollen Gustav Vasa spilte i utformingen av landets skjebne. Dagen er fylt med festligheter og refleksjon over Sveriges rike historie.

Gustav Vasas forhold til bøndene og adelen

Selv om Gustav Vasa styrket kongemakten, gjennomførte han også reformer som kom bøndene til gode, og dette skapte et balansert forhold mellom kongemakten, adelen og bondebefolkningen. For å redusere adelens makt innførte han en rekke landreformer som begrenset deres evne til å utnytte bøndene. Samtidig anerkjente han bøndenes rettigheter og sørget for at de hadde representasjon i Riksdagen. Denne kombinasjonen av sentralisert kongemakt og respekt for bøndenes rettigheter skapte et stabilt grunnlag for det svenske samfunnet.

Kultur- og utdanningsarv

Under Gustav Vasas regjeringstid blomstret kultur og utdanning også i Sverige. Han bestilte oversettelsen av Bibelen til svensk, noe som resulterte i Gustav Vasas bibel i 1541. Dette var ikke bare en religiøs prestasjon, men også en språklig og pedagogisk. Den svenske bibeloversettelsen spilte en sentral rolle i å standardisere det svenske språket og øke leseferdigheten blant befolkningen. Denne satsingen på utdanning og kultur vil være avgjørende for Sveriges fremgang i de kommende århundrene.

Militære reformer og Sveriges forsvar

For å sikre Sveriges uavhengighet og beskytte landet mot ytre trusler, gjennomførte Gustav Vasa betydelige militære reformer. Han innså viktigheten av et sterkt og velorganisert forsvar og etablerte derfor en stående hær. I tillegg moderniserte han festningsverkene rundt om i landet og etablerte en svensk marine. Disse initiativene styrket ikke bare Sveriges militære posisjon i Norden, men ga også landet de verktøyene det trengte for å bli en stormakt i Europa i de kommende århundrene.

Reformen av rettssystemet

Under Gustav Vasas styre gjennomgikk også det svenske rettssystemet betydelige endringer. Han innførte lover som moderniserte middelalderens rettssystem og la grunnlaget for et mer rettferdig og organisert rettsvesen. Disse reformene omfattet blant annet innføring av skriftlige lovtekster, som reduserte vilkårlighet i rettsavgjørelser. Han forsøkte også å gjøre rettssystemet mer tilgjengelig for den vanlige mannen ved å redusere adelens innflytelse over lokale domstoler.

Kommunikasjon og infrastruktur

For å styrke hans styre og forbedre kommunikasjonen innen kongeriket, la Gustav Vasa også grunnlaget for utvidelsen av Sveriges infrastruktur. Han innså viktigheten av gode kommunikasjonsveier og begynte derfor å investere i bygging av veier og broer. I tillegg fremmet han skipsfarten ved å bygge havner og kanaler. Denne investeringen i infrastruktur ga ikke bare økonomiske fordeler i form av økt handel og kommunikasjon, men bidro også til å binde sammen de ulike delene av riket og styrke den nasjonale identiteten.

nb_NONorwegian