Forrige dag Den neste dagen

9 :e Augusti år 2023

Onsdag den 9:e augusti år 2023

Dagens navn er: Roland. Gratulerer med navnedagen!

Dette er uke: 32

Årets dag er: 221 av totalt 365 dager.

Historiske hendelser denne dagen: (fra Wikipedia)

 • 48 f.KrJulius Cæsars styrker nederlag Pompey hæren i slaget ved Pharsalos i Hellas, til tross for at Cæsars styrker var tallmessig underlegne (rundt 30 000 mann mot Pompeys 60 000). Caesar mister rundt 1 200 mann, mens Pompeys tap utgjør mellom 6 000 og 15 000. Dette vil bli en avgjørende kamp i det pågående romersk borgerkrig, da de to sidene endelig møtes på slagmarken etter måneder med prekært unngåelse av hverandre. Etter nederlaget flykter Pompeius til Egypt, hvor han blir myrdet halvannen måned senere (28. september). Seieren gir Cæsar muligheten til å gå mot Roma, for til slutt å avskaffe det Romersk republikk.
 • 378 – En kombinert Visigotisk og Alanic hær på mellom 12 000 og 20 000 mann beseirer en romersk hær på mellom 15 000 og 30 000 mann i slaget ved Adrianopel i dagens Edirne i Tyrkia. Det blir en avgjørende gotisk seier under det pågående fallet av det vestromerske riket i det fjerde århundre.
 • 1157 – Den danske kongen Knut V blir myrdet av sin rival Sven Grate. Knut har vært konge av Nord-Jylland siden 1146 og nominelt konge av Danmark siden 1154. Sven har vært hans rival siden 1147, da han ble valgt til konge av Sjælland og til tider har han jaget Knut ut av landet. I 1154 lyktes det i stedet for Knut å drive bort Sven med støtte fra Valdemar Knutsson (sønn av den myrdede hertugen i 1131 Knut Lavard). Tidligere sommeren 1157 var det kommet til et forlik, hvor Sven ble konge over Øst-Danmark (de skånske landene Skåne og Halland, men ikke Blekinge, som på den tiden ennå ikke var en del av Danmark), Valdemar over Jylland og Knut. over de mellomliggende øyene. Denne dagen har Sven invitert de to andre gille i Roskilde, hvor han klarer å drepe Knut, mens Valdemar slipper unna. Sven faller deretter i kamp med Valdemar i slaget ved Grate Heath den 23. oktober samme år.
 • 1471 - Deretter Paul II har gått bort 26. juli er valgt Francesco della Rovere til paven og tar navnet Sixtus IV.[3] I løpet av sitt 13 år lange pontifikat (til sin død i 1484) gjorde han seg til leder for motstanden mot det osmanske riket, men ellers bruker han sin maktposisjon til å øke familiens eierandeler og blir den første paven som ikke prøver å skjule sitt engasjement i nepotisme i politikken. I 1477 utsteder han en okse, som etablerer Uppsala universitet i Sverige.
 • 1587 – Etter den polske kongen Stefan Batorys døde i desember året før han ble valgt Sigismund Vasa til kongen av Polen. Hans far, den svenske kongen Johan III har lenge vært nølende med å la sønnen stille i valget, fordi Sigismund er den svenske tronfølgeren og skal etterfølge Johan ved hans død. Siden Sverige og Polen har motstridende interesser (bl.a. i Baltikum), kan det være vanskelig med en personalunion mellom de to landene, hvor de får samme regent. Han har imidlertid gitt seg etter at han og sønnen gjennom Kalmar-vedtekter har blitt enige om Sveriges uavhengighet før den kommende union. Sigismunds kandidatur støttes av innflytelsesrike mennesker, som tanten hans Anna Jagiellonica, som er enken etter kong Stefan, og hetman Jan Zamoyski. Dermed blir han valgt denne dagen (ifølge Juliansk kalender, som så tas i bruk i Sverige, 19. august iht den gregorianske, deretter brukt i Polen) til konge av Polen og storhertug av Litauen (Polen og Litauen har vært i union siden 1300-tallet) – han tiltrer begge stillingene 18. september. I følge Kalmars vedtekter skal han ikke få gi fra seg den svenske Estland til Polen, mens han har lovet å gjøre dette mot polakkene for å bli valgt til polsk konge. Etter tiltredelsen nekter han imidlertid å avstå Estland og dette blir et stridspunkt mellom ham og den polske adelen i årene etter, spesielt siden han også ble svensk konge 17. november 1592.
 • 1704 – En svensk styrke på 2300 mann under Johan August Meijerfeldt d.ä. beseirer en sakser på 6000 mann ledet av Johann Matthias von der Schulenburg i slaget ved Posen. Til tross for den svenske seieren blir svenskene tvunget, under press fra den polsk-saksiske kongen August den sterke avansere, trekke deg tilbake til Warszawa. Den svenske hovedhæren under Karl XII kan imidlertid marsjere videre mot Lemberg.
 • 1788 – Den svenske generalmajoren Carl Gustaf Armfeldt den yngre setter sammen en gruppe på seks andre offiserer i Flott i det østlige Finland, hvor de skriver den såkalte Liikala-lappen, adressert til den russiske keiserinnen Katarina den store. I denne diplomatiske meldingen uttrykker de alle sin misnøye med det nylige utbruddet Svensk-russisk krig og at de alle motsetter seg det, fordi det er mot Sveriges interesser. Med notatet ønsker offiserene å utforske muligheten for fred, samtidig som de erklærer at krigen er ulovlig, da den går imot den svenske styreformen. Avreise samme dag Johan Anders Jägerhorn fra Liikala med lappen til den russiske hovedstaden St. Petersburg, hvor han ankommer 12. august, mens lappens forfattere utgjør den s.k. Anjalaforeningen.
 • 1896 - En Total solformørkelse skjer over hele Sverige.
 • 1907 – Den Uppsala-baserte idrettsklubben IK Sirius er stiftet under navnet IK Spurt. I starten arrangeres det i tillegg til idrettsarrangementer også underholdning med foredrag, sang og musikk, men etter hvert blir det en ren idrettsklubb. I 1991 er den delt inn i en fotball- og en bandyklubb.
 • 1945 – Den amerikanske B29-bombeflyet Bockscar slipper klokken 11.00 den andre atombomben på Japan, over byen Nagasaki. Bomben, som har fått navn Feit mann forårsaket at 60 000–80 000 innbyggere døde og rundt 20 000 ble skadet direkte i den japanske byen. Nedbøren skjer tre dager etter flyet Enola Gay har sluppet den første atombomben Hiroshima. Dette vil være de (så langt; 2022) eneste to atombomber som ble sluppet i krig, og selv om de fører til Japans ubetingede overgivelse en knapp uke senere (14. august) i den pågående andre verdenskrig begge domfellelsene er fortsatt kontroversielle.
 • 1965 – Øystaten Singapore blir uavhengig av Malaysia.[4] Etter den japanske okkupasjonen under andre verdenskrig tok britene tilbake øya, men etter en folkeavstemning i 1962 sluttet Singapore seg til den malaysiske føderasjonen i 1963. Etter en konflikt mellom staten Singapore og sentralregjeringen i Kuala Lumpur Singapore har 7. august 1965 blitt ekskludert fra føderasjonen og blir på denne dagen fullstendig uavhengig. 9. august har siden blitt feiret som Singapores nasjonaldag.
 • 1969 - Noen medlemmer av morderen Charles Mansonsfamilie" (som er mer som en sekt) går inn i et hus på Cielo Drive i Beverly Hills i Los Angeles og myrder den høygravide skuespillerinnen Sharon Tate og fire andre personer i huset. Egentlig er drapene en feil, fordi de virkelig er ute etter musikkprodusenten Terry Melcher, som bodde i huset til januar i år. Tates ektemann, filmregissøren Roman Polanski, er for tiden i Europa og slipper derfor unna drapene. Selv om Charles Manson ikke selv deltar i drapene, er han hjernen bak og han blir derfor senere dømt til livsvarig fengsel og dør i fengsel i 2017.
 • 1974 – Den amerikanske presidenten Richard Nixon går av på grunn av den såkalte Watergate-saken. Han har i det lengste nektet for engasjement i forholdet, men har endelig blitt overbevist og velger derfor å forlate presidentembetet tidlig, fremfor å møte en rettssak. Han forlater plenen i Det hvite hus i et helikopter, og blir den eneste amerikanske presidenten som trekker seg tidlig uten å dø i embetet. Visepresident Gerald Ford blir tatt i ed samme dag som USAs nye president og når han ikke blir gjenvalgt ved valget i 1976, blir han den eneste amerikanske presidenten på 1900-tallet, som har tiltrådt uten å bli valgt.
 • 1982 – Vestbredden), men dette har ennå ikke skjedd.
 • 1986 – Musikkgruppa Dronning gir sin siste konsert noensinne med sangeren Freddie Mercury av AIDS og dør i 1991.
nb_NONorwegian