Forrige dag Den neste dagen

18. april 2026

Lørdag 18. april 2026

Dagens navn er: Valdemar, Volmar. Gratulerer med navnedagen!

Dette er uke: 16

Årets dag er: 108 av totalt 365 dager.

Historiske hendelser denne dagen: (fra Wikipedia)

 • 309 eller 310 - Deretter Marcellus I har gått bort (ca. 309) er valgt Eusebius til paven.[3]
 • 1808 – Når de svenske troppene under Georg Carl von Döbelns kommandant skal krysse isen på elven Siikajoki, de blir overfalt av en russer her ledet av Yakov Petrovich Kulnev. Går først slaget ved Siikajoki dårlig for svenskene, som blir tvunget til å trekke seg tilbake, men når russerne avslører sentrum, gir den svenske generaladjutanten Carl Johan Adlercreutz for å angripe den og slaget ender med den første svenske seieren i finsk krig, som har brutt ut to måneder tidligere. Fordi det Nyland regiment spesielt utmerket seg i kamp, rekrutter som har tjenestegjort i dette regimentet til i dag kan bære den s.k. Siikajoki-korset etter hans tjenestetid.
 • 1864 - Prøyssiske og østerrikske tropper ledet av Frederick Charles av Preussen stormer den danske festningen ved Dybbøl etter at de har beleiret den siden 7. april. I det påfølgende kamp danskene lider av Georg Daniel Gerlachs befale et avgjørende nederlag og snart er den pågående våpenhvilen avsluttet dansk-tyske krig. Ettersom krigen slutter senere på året med at Preussen annekterer hele Sør-Jylland fra Danmark, har datoen for slaget fått en viktig plass i Danmarks historie og selv i dag er dagen et militært minnesmerke og flaggdag.
 • 1906 – Byen San Francisco på den amerikanske vestkysten blir påkjørt ved fem-tiden om morgenen Et jordskjelv med en styrke som siden har blitt beregnet til å være 7,8 på Richters skala. Rundt 1000 mennesker dør når rundt 28.000 hus kollapser og begynner å brenne som følge av skjelvet og en kvart million blir hjemløse. De materielle skadene er verdsatt til rundt 400 millioner dollar.
 • 1942
  • Pierre Laval lykkes Francois Darlan som statsminister i det ennå ikke tysk-okkuperte sørvestlige delen av Frankrike. I november samme år okkuperer også Nazi-Tyskland Vichy Frankrike, men Laval forblir statsminister til 1944, da Frankrike blir frigjort og Charles de Gaulle etablerer en provisorisk fransk regjering.
  • Amerikansk bombefly gjennomfører Doolittle Raid, oppkalt etter sjefen Jimmy Doolittle, som blir det første amerikanske luftangrepet mot de japanske øyene siden japanerne angrepet på Pearl Harbor den 7. desember året før. Raidet har ingen strategisk eller taktisk betydning, men det blir en stor amerikansk propagandaseier, da det blir sett på som gjengjeldelse for Pearl Harbor og viser at det ikke er umulig å angripe Japan.
 • 1951 – Representanter for Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland signerer den såkalte i Paris Paris-traktaten (også kjent som EKSF-traktaten), hvorved den Det europeiske kull- og stålfellesskapet etablert fra og med traktatens ikrafttredelse 23. juli året etter. Dette vil være verdens første overnasjonale organisasjon og grunnlaget for europeiske fellesskap, som senere blir en del av Den Europeiske Union. Ettersom traktaten er inngått om 50 år, vil Kull- og stålfellesskapet følgelig opphøre 23. juli 2002.
 • 1980 – Uavhengigheten til det afrikanske landet Rhodesia er anerkjent internasjonalt, ifm Robert Mugabe kommer til makten og landet endrer navn til Zimbabwe. Allerede i 1965 erklærte de ensidig sin uavhengighet fra Storbritannia, men da britene har nektet å gå med på dette, har FN innført sanksjoner mot Rhodesia, som nå er opphevet.
 • 1983 - 63 mennesker dør, da den libanesiske borgerkrigen.
 • 2014 – Seksten mennesker dør og ni blir skadet av et snøskred Mount Everest, noe som fører til at fjellførerne krever høyere lønn.
nb_NONorwegian