Fyrri dagur Daginn eftir

25 :e Juni år 2023

Söndag den 25:e juni år 2023

Nafn dagsins er: David, Salomon. Til hamingju með nafnadaginn!

Þetta er vika: 25

Dagur ársins er: 176 af alls 365 daga.

Sögulegir atburðir þennan dag: (frá Wikipedia)

 • 253 - Þá Kornelíus har blivit bannlyst och avlidit tidigare samma månad väljs Lucius I till påve. Denne dör dock själv i mars året därpå, efter bara lite mer än åtta månader på posten. Enligt legenden ska han ha lidit martyrdöden, men det är inte troligt.
 • 524 – I maktkampen i Frankerriket eftir Clovis I:s död låter Chlothar I (som är kung över Soissons; markerat med ljusblått på vidstående karta) mörda sin bror Klódóma (som är kung över Orléans; markerat med rött på vidstående karta) och dennes barn. Det blir dock den andre brodern Childebert I (som är kung över Paris; markerat med rosa på vidstående karta), som övertar Chlodomers del av riket och först efter Childeberts död 34 år senare (13 december 558) kan Chlothar ta över styret över hela Frankerriket.
 • 841 – Den frankiske romerske kejsaren Lothar I blir besegrad av sina bröder Karl den skallige og Ludvig den tyske inn orrustan við Fontenoy. De båda sidorna har ungefär 150 000 man var, men Lothars förluster är dubbelt så stora som sina bröders (20 000–30 000 stupade mot den andra sidans 10 000–15 000) och hans nederlag innebär också nederlag för imperialisterna gentemot divisionisterna (det vill säga de som vill behålla det frankiska riket odelat gentemot de som vill dela det i flera delar). Slaget blir därmed ett avgörande i det fördraget i Verdun.
 • 1080 – Den tyske kungen Henrik IV låter utropa förre ärkebiskopen Guibert av Ravenna till mótpáfi med namnet Clemens III, sedan han har råkat i konflikt med den legitime påven Gregoríus VII, som också är den, som har avsatt och bannlyst Guibert. Fyra år senare kröns Clemens också i Laterankyrkan i Rom och då han erkänns av Tysklands biskopar som rättmätig påve kan han därefter kröna Henrik IV till tysk-romersk kejsare. Clemens III blir en något svag påve, men även om kejsaren genom honom inte får den kraftiga position mot den riktige påven, som han har önskat fortsätter Clemens att stödja kejsaren till sin död 1100.
 • 1134 – Sedan den danske kungen Nils Svensson har blivit besegrad i orrustan við Foteviken i Skåne den 4 juni (där hans son prins Magnús har stupat) har han tvingats fly, men blir denna dag dödad av borgarna i Schleswig, på sin brorson och tronrival Erik Emunes befallning. Då Nils är besegrad och dödad är därmed det danska inbördeskrig, som aktivt har rasat sedan mordet på hertig Knútur Lavard 1131, men mer eller mindre har präglat hela hans regeringstid sedan tillträdet 1103, över. Erik utropar sig samma dag till Danmarks nye kung. Han blir dock själv mördad redan 1137.
 • 1243 - Svo páfastóllinn hefur verið tómt i ett och ett halvt år väljs Sinibaldo de Fieschi till påve och tar namnet Saklaus IV. Han förblir påve till sin död 1254 och sammankallar och leder bland annat det första konciliet i Lyon 1245.
 • 1483 – Den endast 12-årige engelske kungen Edvard V blir avsatt av sin farbror Rikard, som under kungens två och en halv månader långa regeringstid har varit hans förmyndarregent och nu själv utropar sig till kung av England och herre över Irland med namnet Rikard III. Edvard blir tillsammans med sin bror Rikard inspärrad i Turninn i London, där de unga pojkarna senare under året blir mördade (möjligen på Rikard III:s order). Kung Rikard stupar två år senare i slaget vid Bosworth Field.
 • 1530 - Sá eini augsburgska bekännelsen läses upp på tyska för den församlade Uppsala möte 1593 och är det än idag (2022).
 • 1630 – Tolv dagar efter att den svenska flottan har avseglat från Älvsnabben utanför Stockholm inleder den svenska armén under kung Gústaf II Adolf ledning sin landstigning på den nordtyska ön Gagnsleysi, för att ingripa i Þrjátíu ára stríðið (hela landstigningen tar två dagar). Gustav Adolfs tid i trettioåriga kriget varar endast i två och ett halvt år (innan han stupar i orrustan við Lützen den 6 november 1632), men under tiden blir de svenska soldaterna kända i hela Europa och Sverige får enorma framgångar i kriget. Kriget fortsätter sedan till 1648 och leder till att Sverige blir en europeisk stormakt.
 • 1687 – Delar av Falu koppargruva rasar ihop i Stora Stöten. Alla gruvarbetare är midsommarlediga, så ingen omkommer.
 • 1788Virginía staðfestir það stjórnarskrá Bandaríkjanna och blir därmed den 10:e delstaten som upptas i den American Union.[3] Vid denna tid omfattar delstatens territorium även det som idag utgörs av Vestur-Virginíu, men denna del bryter sig ur Virginia och bildar en egen delstat under det Bandaríska borgarastyrjöldin 1863, eftersom Virginia då har utträtt ur USA och istället blivit en del av Sambandsríki Ameríku (CSA), medan befolkningen i de nordvästra delarna vill fortsätta att tillhöra USA.
 • 1876 – Det amerikanska sjunde kavalleriet inleder under general George Armstrong Custers ledning slaget vid Little Bighorn á móti Lakota-, Nordcheyenne– och Arapahoindianstammarna, vilka leds av bland andra hövdingarna Sitting Bull, Crazy Horse og Gall. I slaget, som pågår till dagen därpå, blir de 647 amerikanska soldaterna besegrade med 268 stupade (inklusive Custer själv) och 55 sårade, medan indianerna (vars styrka anges till mellan 900 och 2 500 man) uppskattas ha förlorat mellan 36 och 136 i stupade och 160 sårade. Segern blir överväldigande för indianerna och slaget, som också går till historien som ”Custers sista strid” (Enska: ”Custer’s Last Stand”) blir tillsammans med massakern vid Wounded Knee 1890 det mest kända under de amerikanska indiankrigen.
 • 1888 – Tre svenska orter – Lilla Edet i Västergötland, Sundsvall i Medelpad och Umeå i Västerbotten – samt ön branden i Umeå leder till att dessa städer sedermera byggs upp med moderna stadsplaneringar (i Umeå anläggs bland annat bredare gator som kantas med brandskyddande björkar, vilket sedermera ger staden epitetet Björkarnas stad) och dessutom att de centrala delarna byggs med mer brandsäkra stenhus – bränderna leder till och med till att ett förbud införs i hela Sverige mot att bygga trähus högre än två våningar (ett förbud som finns kvar till 1994).
 • 1941 – Tre dagar efter att Tyskland har inlett det stora anfallet mot Sovjetunionen, som går under kodnamnet Aðgerð Barbarossa, inleder sovjetiskt flyg bombning av flera finländska städer, eftersom Hitler har förklarat att Tyskland och Finland är allierade och Finland dessutom har låtit tyska plan flyga över finländskt territorium. Därmed har det finska fortsättningskriget utbrutit och kommer att vara till 1944 (formell finländsk krigsförklaring mot Sovjet utfärdas dagen därpå). Trots inledande finländska framgångar i kriget leder det vid fredsslutet 1944 till flera finländska landförluster, men Finland lyckas undgå att bli sovjetisk satellitstat, såsom flera andra av Sovjetunionens grannstater i Östeuropa.
 • 1950Kóreustríðið utbryter då nordkoreanska trupper går över den 38:e breddgraden, som sedan Koreas delning 1945 utgör gräns mellan Nord- och Sydkorea. Redan innan krigsutbrottet har flera stridigheter ägt rum längs gränsen och den nordkoreanska invasionen syftar till att åter ena Korea till ett land, då det är USA och Sovjetunionen, som har delat det. Då USA fruktar att hela Koreahalvön därmed ska bli en kommuniststyrd stat lyckas de två dagar senare i FN:s säkerhetsråd, sedan Sovjetunionen lämnat mötet, driva igenom en resolution, som uppmanar FN:s medlemmar att stötta Sydkorea. I september ingriper därmed en FN-styrka under amerikansk ledning i kriget. Så småningom går kriget in i ett dödläge och även om ett vapenstillestånd sluts den 27 juli 1953 pågår konflikten formellt sett än idag (2022).
 • 1963 – Den svenske flygöversten Stig Wennerström blir gripen för att under åtminstone 15 år (sedan 1948) ha spionerat för Sovjetunionens räkning. Man har från den svenska öryggislögreglunnar sida länge misstänkt Wennerström, men först nu fått bevis mot honom, genom bistånd av familjen Wennerströms hemhjälp Carin Rosén. Året därpå döms Wennerström till livstids straffarbete, vilket 1973 omvandlas till 20 års straffarbete och 1974 blir han villkorligt frigiven. Han avlider först 2006, vid 99 års ålder. I sina memoarer hävdar han, att han utfört spioneriet för att upprätthålla terrorbalansen och därmed verka för freden.
 • 1975 – Ett knappt år efter det moçambikiska självständighetskrigets slut 1974 blir kolonin Portugisiska Östafrika, som har tillhört Portugal sedan 1498, självständig. Det nya landet blir en kommunistisk republik med namnet Mósambík,[4] som dock står under starkt inflytande från Suður-Afríka. Två år efter självständigheten utbryter dock ett inbördeskrig, som varar till 1992 och först 1994 hålls de första demokratiska valen i landet.
 • 1991Kroatien og Slovenien förklarar sig självständiga från det sönderfallande Júgóslavíu, vilket blir inledningen på de jugoslaviska krigen. Den slovenska delen av kriget varar i endast tio dagar (27 juni–6 juli), medan det kroatiska självständighetskriget, som har utbrutit redan i mars, kommer att vara i fyra år (till november 1995). När även Bosnía og Hersegóvína utropar sin självständighet 1992 leder detta till att den gamla jugoslaviska republiken helt upplöses.
is_ISIcelandic