Edellinen päivä Seuraava päivä

8 :e April år 2026

Onsdag den 8:e april år 2026

Päivän nimi on: Nadja, Tanja. Onnittelut nimipäiväsi johdosta!

Tämä on viikko: 15

Vuoden päivä on: 98 kokonaismäärästä 365 päivää.

Tämän päivän historialliset tapahtumat: (alkaen Wikipedia)

  • 217 - Rooman keisari Caracalla blir mördad av praetoriangardesofficeren Julius Martialis. Enligt vissa källor utför denne dådet, för att hans bror har blivit oskyldigt avrättad några dagar tidigare och att han har sett sitt eget namn på en av kejsarens dödslistor, medan andra hävdar, att han är missnöjd över att inte ha blivit befordrad till centurion. Efter dådet flyr han till häst, men blir genast nerskjuten och i sin tur dödad av en bågskytt ur gardet. Caracalla efterträds tre dagar senare av praetorianprefekten Macrinus, som enligt Herodianus troligen är den som har beordrat mordet.
  • 1271 – Mamluksultanen Baibarin styrkor intar Johanniterordens korsfararfäste Krak des Chevaliers i nuvarande sydvästra Syrien, efter att ha belägrat borgen i 36 dagar. Mamlukerna har tidigare lyckats få in ett meddelande från ordens stormästare i borgen, vilket ger besättningen tillåtelse att kapitulera (senare visar det sig dock vara en förfalskning). I och med detta tar mamlukerna över initiativet i Pyhä maa och även om de kristna korsfararna finns kvar i området i ytterligare 20 år innebär detta slutet för de kristna korstågen, som har pågått till och från sedan slutet av 1000-talet.
  • 1378 - Sitten Gregorius XI har avlidit den 27 mars väljs Bartolomeo Prignano till påve och tar namnet Kaupunki VI. Därmed inleds suuri skisma, som kommer att vara fram till 1417 och under vilken kampen om påveämbetet tidvis leder till att det samtidigt finns tre påvar – i Avignon, Rom och Pisa.
  • 1455 - Sitten Nikolai V har avlidit den 24 mars väljs Alfonso de Borja till påve och tar namnet Kalikstus III.
  • 1838 – Den brittiske ingenjören och industrimagnaten Isambard Kingdom Brunels hjulångare SS Great Western lämnar brittiska Bristol och anträder sin jungfruresa till New York. Då en brand har utbrutit i maskinrummet en dryg vecka tidigare har över 50 passagerare avbokat sina biljetter, så under överfarten, som tar femton dagar (hon anländer till USA den 23 april) finns endast sju passagerare ombord. I och med detta invigs den första transatlantiska ångfartygsrutten, då Great Western blir det första ångfartyg, som insätts i reguljär trafik över Atlanten.
  • 1904 – Frankrike och Storbritannien undertecknar försvarsalliansavtalet ”det hjärtliga samförståndet” (Ranskan kieli: ”Entente cordiale”), genom vilket de båda länderna bildar en försvarsallians mot Tyskland och löser diverse tvister angående sina kolonier i Afrika. Det är framförallt Frankrike, som har intresse av att skaffa bundsförvanter mot Tyskland, då spänningen mellan dessa båda länder sedan Ranskan ja Saksan sota (1870–1871) ökar alltmer. Dock finns även intresse från Storbritanniens sida, då britterna vill hindra tyskarna att bygga upp en stor flotta, som kan hota den brittiska. Sedan tidigare har Frankrike ingått ett alliansavtal med Ryssland och när även Storbritannien går i allians med Ryssland 1907 bildas den så kallade trippelententen, som kommer att utgöra grunden i den ena sidan under första världskriget, som utbryter 1914.
  • 1971 – Historiens första romska kongress hålls i London.
  • 1993 – Den sydligaste delrepubliken i forna Jugoslavien, Makedonia, får internationellt erkännande, då landets självständighet erkänns av Förenta nationerna[3] och blir medlem av organisationen. På grund av en namnkonflikt med Grekland, där det finns ett landskap med samma namn, upptas landet med det formella namnet Före detta jugoslavrepuliken Makedonien, som ibland kallas FYROM (efter förkortningen av den engelska beteckningen Former Yugoslav Republic of Macedonia).
  • 1994 – Grungebandet Nirvanas 27-årige sångare Kurt Cobain hittas död i sitt hus i Seattle och obduktionen visar, att han avled tre dagar tidigare. Han har avlidit av skottskador från det gevär, som återfinns bredvid honom och det anses allmänt, att han har begått självmord, även om vissa konspirationsteorier gör gällande, att han blev mördad.
fiFinnish