Edellinen päivä Seuraava päivä

5 :e Augusti år 2023

Lördag den 5:e augusti år 2023

Päivän nimi on: Ulrik, Alrik. Onnittelut nimipäiväsi johdosta!

Tämä on viikko: 31

Vuoden päivä on: 217 kokonaismäärästä 365 päivää.

Tämän päivän historialliset tapahtumat: (alkaen Wikipedia)

  • 1100 - Sitten Englannin kuningas Vilhelm II har omkommit i en jaktolycka kolme päivää aikaisemmin har han efterträtts på tronen av sin bror Henry I. Denna dag blir Henrik krönt i Westminster Abbey och utfärdar i samband med den det så kallade Frihetsbrevet (Charter of Liberties, även känt som The Coronation Charter tai Kröningsbrevet), som blir ett förstadium till engelsk konstitution[3] och en föregångare till Magna Carta 1215. I denna stadga förbinder sig kungen att följa vissa lagar angående hur han behandlar adeln och kyrkan och är tänkt att stävja vissa överträdelser, som Vilhelm hade begått mot dessa samhällsgrupper.
  • 1164 – Sverige blir ett eget ärkebiskopsdöme med säte i Vanha Uppsala, när landet i kyrkligt hänseende avskiljs från primas. Denna situation kommer att kvarstå fram till reformationen på 1500-talet och leda till flera kyrkokonflikter i Norden under århundradenas lopp. 1273 flyttas det svenska ärkesätet från Gamla Uppsala till det nuvarande Uppsala.
  • 1776 – Den engelske 1500- och 1600-talsförfattaren William Shakespeares pelata Romeo och Julia spelas för första gången i Norden på Egges Teater i Norrköping. Detta är dessutom första gången en Shakespearepjäs spelas i Sverige, trots att det vid denna tid har gått 160 år sedan Shakespeares död, då det aldrig tidigare har gjorts någon svensk översättning av något av Shakespeares verk. Översättningen av Romeo och Julia har troligtvis gjorts av skådespelaren Peter Lindahl efter en tysk förlaga. Nästa svenska översättning av pjäsen kommer först 1845, gjord av Fredrik August Dahlgren (mest känd som författare till pjäsen Värmlänningarna).
  • 1858 – Efter att man året innan har inlett försök med att lägga ut en kabel över Atlanten varten telegrafikommunikation mellan Europa och Amerika kan arbetet denna dag avsluta arbetet, då atlantkabeln, som sträcker sig mellan Foilhommerum Bay på Valentia Island på västra Irland och Heart’s Content i östra Newfoundland i Kanada, sammanbinds med det brittiska och amerikanska telegrafnätet. Det första telegrammet mellan de båda världsdelarna skickas den 16 augusti, från den brittiska drottningen Viktoria i London till USA:s president James Buchanan i Washington och tiden det tar att skicka meddelanden över Atlanten reduceras från 10 dagar (den tid det vid denna tid tar för det snabbaste fartyget att korsa världshavet) till några minuter. Redan i september går kabeln sönder, då man tillför alltför stark ström till den, men man lägger ut nya kablar och förbindelsen mellan kontinenterna återupprättas snart.
  • 1888 - Keksijä Carl Benz‘ hustru Bertha Benz tar, utan sin mans vetskap, med sig parets båda söner på världens första längre biltur i Mercedes Benz 125 år senare provkör en självstyrande bil.
  • 1958 – Den amerikanska ubåten U.S.SNautilus (SSN-571), som är världens första atomdrivna undervattensfartyg, avslutar världens första resa under nordpolen. Hon har inlett resan från Hawaii den 1 augusti och den 3 augusti passerat under nordpolen, för att sedan åter dyka upp över ytan vid Grönland och denna dag anlända till Island, efter en resa på 1 590 sjömil (2 940 km). Medan ubåten fortsätter mot Storbritannien flygs befälhavaren William Anderson med helikopter till Washington, där han den 8 augusti av president Dwight D. Eisenhower får motta medaljen Legion of Merit vid en ceremoni i Vita huset.
  • 1960Republiken Övre Volta, som sedan den 11 december 1958 har varit en självstyrande fransk koloni, bli denna dag fullständigt självständig. Kolonin Burkina Faso.
  • 1963Partiella provstoppsavtalet olla allekirjoitettu.
  • 2016Olympiska sommarspelen 2016 invigs i Rio de Janeiro.
fiFinnish