Edellinen päivä Seuraava päivä

30 :e Maj år 2023

Tisdag den 30:e maj år 2023

Päivän nimi on: Vera, Veronika. Onnittelut nimipäiväsi johdosta!

Tämä on viikko: 22

Vuoden päivä on: 150 kokonaismäärästä 365 päivää.

Tämän päivän historialliset tapahtumat: (alkaen Wikipedia)

  • 1431 – Den franska bondflickan och härledaren Jeanne d'Arc bränns på bål i Rouen, sedan engelsmännen har dömt henne till döden för kätteri. När hon har brunnit upp skrapar man liket rent på kol, för att visa att hon inte har undkommit med livet i behåll, varefter man bränner liket två gånger, för att förhindra att någon del av hennes kropp tas om hand, för att bli relik, varefter man slänger askan i floden i Seine. När hon 1920 blir helgonförklarad får hon 30 maj som sin helgondag.
  • 1574 – Då den franske kungen Kaarle IX avlider i tuberkulos 23 år gammal efterträds han samma dag av sin bror Henrik III, som sedan året före är kung av Polen och Litauen. Eftersom Henrik befinner sig i Polen vid tillfället får han inte nyheten om Karls död förrän i mitten av juni och beger sig då skyndsamt till Frankrike, för att bestiga den franska tronen. Detta leder till en konstitutionell kris i Polen, där parlamentet till slut meddelar Henrik, att han ska anses förlustig den polska kronan, om han inte har återvänt till Polen senast den 12 maj 1575.
  • 1635 - Teutonien Rooman keisari Ferdinand II sulkeutuu fred i Prag med kurfurst Johan Georg I av Sachsen ja katolska ligan. Freden innebär att alla områden i Tyskland ska behålla den trosriktning (katolicism eller protestantism) som de hade den 12 november 1627, att Bayern övertar Pfalz ställning som kurfurstendöme, att Sachsen övertar Lausitz från Böhmen, att man ska bilda en gemensam tysk rikshär, att alla särförbund, både katolska ligan och det protestantiska Heilbronnförbundet ska upplösas och att alla som har burit vapen mot kejsaren får amnesti. Freden är ett försök att göra slut på det pågående Kolmikymmenvuotinen sota, vilket dock misslyckas, eftersom de utländska makterna i Tyskland (Sverige och Frankrike) vägrar gå med på att lämna landet och istället sluter förbund mot de tyska staterna, varpå kriget fortsätter till 1648.
  • 1814 - Ranska sluter fred i Paris med sina fiender Preussen, Ryssland, Storbritannien, Sverige och Österrike, vilket avslutar kuudennen koalition sota, som har varat sedan 1812. Den franske kejsaren Napoleon I, som har abdikerat den 11 april, går därmed med på att gå i landsflykt till den italienska medelhavsön Elba. Sverige återlämnar ön Guadeloupe till Frankrike, vilken genom brittisk försorg har varit i svenska händer sedan våren 1813, i utbyte mot att Frankrike tillåter den svenske kronprinsen Karl (XIV) Johans plan att erövra Norge från Danmark och Storbritannien kompenserar Sverige för förlusten av ökolonin, genom att senare skänka Sverige 24 miljoner franc, vilket blir grunden för den så kallade Guadeloupefonden.
  • 1866 – Tonsättaren Bedřich Smetanas komiska opera Brudköpet, med libretto av Karel Sabina, har urpremiär i Prag. Den blir sedermera något av en tjeckisk nationalopera, eftersom den innehåller tjeckiska dansrytmer som polka och furiant och anses som en milstolpe i den tjeckiska musikens utveckling.
  • 1967Biafra förklarar sig självständigt från Nigeria,[3] men då den nigerianska centralmakten vägrar erkänna regionens självständighet leder detta till att det så kallade Biafrakriget utbryter den 6 juli samma år och att Biafra efter att ha kapitulerat 1970 åter inlemmas i Nigeria.
  • 1971Europarådets avtal om au pair-placering, som har antagits 1969, träder i kraft.[4] Det innebär att au pair-placerade personer varken ska räknas som hushållspersonal eller studenter. Till dags dato (2022) har endast sex stater godkänt avtalet (Luxemburg har till och med sagt upp det 2002) och även om det har föreslagits att Sverige ska godkänna det har så ännu inte skett.
  • 1982 – Spanien blir medlem i den västliga försvarsalliansen NATO och blir därmed det sista landet som blir medlem före Berliinin muurin murtuminen ja kylmästä sodasta slut. Efter dessa händelser utvidgas alliansen under 1990-talet och 2000-talet med flera östeuropeiska länder, men först efter att dess huvudmotståndare Varsovan sopimus upplöstes.
  • 2008Konventionen om klusterammunition upptas.
fiFinnish