Edellinen päivä Seuraava päivä

3 :e April år 2026

Fredag den 3:e april år 2026

Päivän nimi on: Ferdinand, Nanna. Onnittelut nimipäiväsi johdosta!

Tämä on viikko: 14

Vuoden päivä on: 93 kokonaismäärästä 365 päivää.

Tämän päivän historialliset tapahtumat: (alkaen Wikipedia)

  • 419Eulalius, som har varit motpåve sedan 27 december året före (dagen innan Bonifatius I har valts till påve), blir avsatt av en synod i Rom, då kejsar Honorius erkänner Bonifatius som den rättmätige påven. Sedan de bådas påveval har det nämligen rått tvist om vem som ska vara rättmätig och i väntan på att saken ska lösas har båda blivit utvisade från Rom (Eulalius har emellertid stannat i staden och hans anhängare har råkat i strid med Bonifatius anhängare). Efter avsättningen utses Eulalius dock till biskop i Kampanien. När Bonifatus dör 422 lanseras Eulalius ånyo som kandidat till påvestolen, men då vägrar han gå med på utnämningen och han dör året därpå.
  • 1287 - Kun paavi Honorius IV kuolee, tekee Pyhä istuin olla tyhjä i nästan ett år, innan Nikolai IV väljs till ny påve den 22 februari 1288.
  • 1783 – Den amerikanske parisambassadören Benjamin franklin och den svenske greven Gustaf Philip Creutz undertecknar i Paris en vänskaps- och handelstraktat å sina länders vägnar. Detta blir det första avtal USA sluter med ett land, som inte är direkt involverat i det ännu pågående Amerikan vapaussota och Sverige blir därigenom det första neutrala landet, som erkänner den nya amerikanska unionen.
  • 1889Lundsgårdmeteoritens nedslag, tredje bevittnade meteoriitin törmäys Ruotsiin
  • 1922Joseph Stalin utses till generalsekreterare i sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté. Då sovjetledaren Vladimir Lenin strax därefter drabbas av slaganfall och under de två åren fram till sin död 1924 mer och mer tvingas bort från politiken på grund av sin vacklande hälsa, kan Stalin gradvis öka sin makt och har vid Lenins död en stark utgångspunkt för att vinna den maktkamp, som därefter följer inom sovjetledningen.
  • 1936 – Den tysk-amerikanske snickaren Bruno Hauptmann blir avrättad i sähkötuoli i Trenton State Prison. Han har mot sitt nekande dömts skyldig till kidnappandet av och mordet på flygaren Charles Lindberghs tvåårige son 1932, men under senare år har Hauptmanns skuld blivit ifrågasatt.
  • 1973 – Världens första samtal med en handhållen mobiltelefon rings från korsningen av 56:e gatan och Lexington Avenue i New York. Uppfinnaren Martin Coopers prototyp väger omkring 1 kilo och batteriet håller ungefär i 20 minuter.
  • 2004Göran Hägglund onnistuu Alf Svensson som partiledare för Kristdemokraterna. Då Svensson har innehaft posten sedan 1973 har han, med sina över 30 år, blivit den långvarigaste partiledaren genom tiderna i Sveriges riksdag.
  • 2008 – Lidragatan i Cyperns huvudstad Nicosia, som har varit stängd med en mur sedan 1964, öppnas, vilket är ett första steg mot en lösning av Cypernfrågan (att ön sedan den turkiska invasionen 1974 är delad i en nordlig, turkisk del och en sydlig, grekisk del).
fiFinnish