Edellinen päivä Seuraava päivä

18 :e Mars år 2026

Onsdag den 18:e mars år 2026

Päivän nimi on: . Onnittelut nimipäiväsi johdosta!

Tämä on viikko: 12

Vuoden päivä on: 77 kokonaismäärästä 365 päivää.

Tämän päivän historialliset tapahtumat: (alkaen Wikipedia)

  • 37 - Sitten Rooman keisari Tiberius har avlidit två dagar tidigare låter den Rooman senaatti utropa hans adoptivsonson Caligula till ny kejsare. I sitt testamente har Tiberius uttryckt önskan om att Caligula ska samregera med hans biologiske sonson Tiberius Gemellus, men senaten låter annullera testamentet och Tiberius Gemellus dör strax därefter under oklara omständigheter. Caligula blir dock själv lönnmördad endast fyra år senare.
  • 417 - Sitten Viaton I on kuollut viikkoa aikaisemmin on valittu Zosimus paaville.[3]
  • 731 - Sitten Gregorius II on kuollut 11. helmikuuta valitaan Gregorius III till påve. Han blir den siste påven vars val bekräftas av den bysantinske kejsaren.
  • 978 - Englannin kuningas Edward blir mördad av sin styvmor Elfrida, eftersom hon hellre vill se sin son Ethelred (Edvards halvbror) på tronen. Redan samma dag blir den tioårige Ethelred kung av England och förblir så till 1013, då han blir avsatt av den invaderande danske kungen Sven Kaksiparta.
  • 1848 – I efterdyningarna av helmikuun vallankumous i Paris samlas stora folkmassor i Stockholm och kräver politiska reformer och allmän rösträtt (vissa även att monarkin ska avskaffas). Folkmassan krossar fönster i De la Croix’ stora sal vid Brunkebergstorg, där en bankett hålls för att diskutera situationen i huvudstaden, och man hotar att ta sig in i byggnaden. Överståthållare Jakob Wilhelm Sprengtporten lyckas med militärens hjälp rensa torget och arrestera några av revolutionärerna, trots att folkmassan svarar med stenkastning. Kung Oscar I lyckas tillfälligt lugna folkmassan genom att lyssna på deras krav och klagomål och beordra att de arresterade ska frisläppas. Då oroligheterna fortsätter dagen därpå beordras dock militären öppna eld mot folkmassan och 18 demonstranter dödas i tumultet. Händelserna, som går till historien som marsoroligheterna, leder till att den tidigare liberale och framsynte kungen blir mer konservativ och motståndare till reformer.
  • 1871 – Efter att Frankrike har förlorat Ranskan ja Saksan sota mot Preussen och tyskarna efter fyra månaders belägring av Paris triumferande har tågat in i staden har matbrist, nederlaget i kriget och stadens fall lett till allmänt missnöje i den franska huvudstaden. Beväpnade revolutionära arbetare, som har hjälpt till med försvaret av staden, tar denna dag därför över styret av den, vilket kallas Pariskommunen. Den styr staden fram till 28 maj, då den franska armén besegrar den, varefter Paris återgår till att vara huvudstad i den året innan grundade Kolmas Ranskan tasavalta.
  • 1913 – Den grekiske kungen George I blir mördad på öppen gata av den anarkistiske skolläraren Konstantin I, som nu direkt tar över tronen.
  • 1965 – Kosmonauten Aleksej Leonov blir den första människan i världen som genomför en avaruuskävely, då han i 12 minuter och 9 sekunder lämnar rymdfarkosten Voschod 2, endast sammanbunden med den genom en 5,35 meter lång kabel.
  • 2012 - Se yksi tyska förbundsförsamlingen väljer Joachim Gauck to förbundspresident, sedan företrädaren Christian Wulff har avgått från posten i förtid den 17 februari. Gauck förlorade presidentvalet till Wulff 2010.
fiFinnish