Previous Day The next day

8 :e Maj år 2026

Fredag den 8:e maj år 2026

Today's name is: Åke. Congratulations on your name day!

This is week: 19

Day of the year is: 128 of total 365 days.

Historical events this day: (from Wikipedia)

  • 1319 - By the Norwegian king Håkon Magnussons död ärvs den norska tronen av hans treårige dotterson Magnus Eriksson, som är son till Håkons dotter Ingeborg och den svenske hertigen Erik Magnusson, som året före har avlidit i fångenskap på Nyköpingshus. Den 8 juli samma år väljs den treårige Magnus även till kung av Sverige och de båda länderna går därför i personalunion, som varar till 1343. Med Håkon dör den sista ättlingen till den gamla Hårfagreätten, som har innehaft Norges tron i nära 450 år (sedan omkring 872).
  • 1721 - Then Clement XI har avlidit den 19 mars väljs Michelangelo dei Conti till påve och tar namnet Innocent XIII.[3]
  • 1886 – När Atlanta och Fulton i den amerikanska delstaten Georgia inför spritförbud tvingas apotekaren John Pemberton lansera en alkoholfri variant av sin patentmedicin French Wine Coca, som han har sålt sedan året före. Han börjar denna dag sälja den alkoholfria varianten för 5 cent per glas och lanserar den under namnet Coca-Cola. Den blir sedermera en läskedryck och idag är företaget The Coca-Cola Company världsledande inom läskbranschen.
  • 1945 – Segerdagen, förutom i Östeuropa och Sovjet (numera Ryssland), då dagen istället firas dagen därpå, eftersom tidsskillnaden mellan Berlin och Moskva gör att det redan har hunnit bli 9 maj i den sovjetiska huvudstaden, när kapitulationen undertecknas.
  • 1970 - The British pop group The Beatles utger sin sista skiva Let It Be. Detta sker knappt en månad efter att gruppen den 10 april officiellt har splittrats, sedan både John Lennon and George Harrison har lämnat den.
  • 1978 – Den italienske bergsbestigaren Reinhold Messner och österrikiske Peter Habeler blir de första, som bestiger och når toppen av världens högsta berg Mount Everest utan syrgas. Två år senare gör Messner om bedriften ensam.
  • 1989 – Ett trafikflygplan kraschlandar i samband med landning on Oskarshamns flygplats i Småland. Samtliga 16 ombordvarande omkommer, däribland den socialdemokratiske politikern John-Olof Persson.
  • 1992 - The Swedish Nordbanken, som strax innan har bildats genom att The PK bank har köpt upp den gamla Nordbanken, har efter uppköpet drabbats av stora finansiella problem. Denna dag räddas banken från konkurs, genom att svenska staten insätter 20 miljarder kronor som stöd till den. Nordbanken får under den svenska finanskrisen i början av 1990-talet motta totalt 63 av de 65 miljarder, som staten avsätter till att rädda banksektorn från kollaps.
en_GBEnglish