Previous Day The next day

15 :e Juni år 2023

Torsdag den 15:e juni år 2023

Today's name is: Margit, Margot. Congratulations on your name day!

This is week: 24

Day of the year is: 166 of total 365 days.

Historical events this day: (from Wikipedia)

 • 763 f.Kr. – ]
 • 1184Sverre Sigurdsson, som har varit Norges kung sedan 1177 (även om han i praktiken då endast hade makten över Tröndelag) dräper sin rival om den norska kungamakten Magnus Erlingsson i det norska inbördeskriget under resten av hans regeringstid, då även andra grupper utmanar honom om makten.
 • 1215 - The English King Johan without a country tvingas skriva under ”Det stora fördraget” (latin: Magna Charter), vilket även blir känt som ”Det stora fördraget om Englands friheter” (latin: Magna Charta Libertatum Anglorum), då han är i underläge under det pågående engelska inbördeskriget mellan kungamakten och högadeln. Detta blir det första fördrag en engelsk kung blir tvingad att underteckna av sina undersåtar och det är ett försök av adeln att begränsa kungens makt och säkerställa sina egna privilegier. Dess mest kända klausul är nummer 39, som anger att ”ingen fri man (det vill säga den som inte lydde under någon feodalherre) ska fängslas och dömas av någon annan än sina jämlikar”. Under århundradenas lopp får fördraget stort inflytande på det engelska rättsväsendet och därmed, i förlängningen, även på sådana system, som influeras av det, såsom exempelvis USA:s konstitution. Idag är dock det mesta av fördraget upphävt, genom införandet av andra lagar i det engelska rättssystemet.
 • 1389Slaget vid Trastfältet (i nuvarande Kosovo) utkämpas[a] mellan muslimska osmanska styrkor under sultan Murad I och en kristen koalition mellan bland annat serber, albaner, montenegriner och bosnier, ledda av prins Lazar Hrebeljanović. Det råder delade meningar om slagets utgång, då båda sidor har tillskrivits segern, eller att det ska ha slutat oavgjort. Trots att de kristna lyckas dräpa sultanen förlorar serberna nästan hela sin adel och militärledning i slaget, vilket leder till att de i längden inte lyckas stå emot de osmanska erövringsförsöken av Serbien, som 1459 blir en osmansk vasallstat.
 • 1752 – Den amerikanske vetenskapsmannen och uppfinnaren Benjamin Franklin genomför ett berömt experiment, där han under en storm åskledaren.
 • 1836Arkansas upptas som den 25:e delstaten i den amerikanska unionen.[6] Den nya delstatens område utgör ungefär hälften av det som 1819 blev amerikanskt territorium med namnet Arkansasterritoriet. De två delar som har avdelats från territoriet 1824 och 1828 kommer senare att utgöra Oklahomaterritoriet, som inte blir delstat förrän 1907.
 • 1888 – Den tyske kejsaren och preussiske kungen Fredrik III avlider i strupcancer efter endast 98 dagar på tronen (han tillträdde 9 mars, då hans far William I avled). Han efterträds på båda tronerna av sin son Wilhelm II, som sedermera blir känd som ”Kaisern” och sitter på tronen i 30 år, fram till första världskrigets slut 1918.
 • 1940
  • Sovjetiska trupper går över gränsen till Litauen och positionerar trupper vid den lettiska gränsen i enlighet med det sovjetiska avtalet med Tyskland, som har slutits i augusti året före. Där har de båda staterna delat upp Östeuropa i intressesfärer mellan sig och där Baltikum ingår i den sovjetiska sfären. Läget mellan Sovjetunionen och de baltiska länderna har länge varit spänt. Dagen innan har den sovjetiske utrikesministern Vjatjeslav Molotov, medan övriga världen är fokuserad på den franska huvudstaden Paris fall för tyska trupper, anklagat de baltiska staterna för att delta i en konspiration mot Sovjetunionen. Dagen därpå (16 juni) inleder sovjetiska trupper även en invasion av Lettland och Estland och alla tre baltiska stater faller i sovjetiska händer under sommaren.
  • Sedan de sista norska trupperna har kapitulerat till tyskarna den 10 juni och kung Håkon VII och statsminister Johan Nygaardsvolds regering har gått i exil till Storbritannien utfärdar Adolf Hitler en proklamation, där han kräver att den norske kungen ska avsättas och att statsministern ska avgå. I proklamationen riktar han även krav på att tyska trupper ska tillåtas att transiteras genom Sverige från Danmark till Norge. Även om styret i Norge i praktiken tas över först av den norske nazistledaren Vidkun Quisling och därefter av den tyske rikskommissarien Josef Terboven avgår varken kungen eller regeringen och dessa erkänns av de allierade som Norges lagliga statschef och regering under hela kriget.
 • 1954 – Efter förhandlingar mellan de belgiska, franska och italienska fotbollsförbunden grundar representanter för dessa i Basel i Schweiz en federation för de europeiska fotbollsförbunden, som får namnet Union of European Football Associations (förkortat Uefa). Inte färre än 28 länder blir medlemmar redan samma år (däribland Sweden) och de brittiska landsdelarna England, Skottland, Wales och Nordirland har alla varsitt medlemskap, eftersom dessa i internationella fotbollssammanhang har varsitt landslag och det inte finns något brittiskt lag.
 • 1977 – Drygt ett och ett halvt år efter den långvarige spanske diktatorn Francisco Franco's död hålls Adolfo Suárez kan därför tillträda som Spaniens premiärminister den 3 juli.
 • 1996 - The Irish paramilitary organization Provisional IRAs perform ett bombdåd i centrala Manchester i Storbritannien. Bomben på 1,5 ton har föregåtts av en varning, vilket leder till att ingen omkommer, men 212 personer skadas och skador för 700 miljoner pund (1 miljard i 2022 års värde) inträffar. Detta blir det största bombdådet någonsin i Storbritannien, vilket fördöms av både de brittiska och irländska regeringarna samt den dåvarande amerikanske presidenten Bill Clinton. Fem dagar senare tar IRA på sig ansvaret för dådet, men beklagar att oskyldiga personer har kommit till skada. Man lyckas inte gripa de skyldiga och än idag är ingen person dömd för dådet.
 • 2001 - During de kravaller i Göteborg, som har utbrutit dagen före i samband med det toppmöte som inleds i staden denna dag, eskalerar kravallerna mellan polis och demonstranter så att demonstranten Hannes Westberg blir skjuten av polisen. Han döms sedermera till fängelse för våldsamt upplopp, medan de poliser, som har riktat sina vapen mot honom, frias, trots att det visar sig, att den film som har upptagits av händelsen har fått ljudet manipulerat, för att polisen ska framställa situationen som mer hotfull mot sig än vad den var.
 • 2018 – Spelet Among Us släpps.
en_GBEnglish