Previous Day The next day

12 :e Juni år 2026

Fredag den 12:e juni år 2026

Today's name is: Eskil. Congratulations on your name day!

This is week: 24

Day of the year is: 163 of total 365 days.

Historical events this day: (from Wikipedia)

  • 1550 - The Swedish king Gustav Vasa låter grunda en stad vid Helsingeåns sista fors och utlopp i södra Finland och därmed får staden namnet Helsinki. Borgare från de omkringliggande orterna Borgå, Ekenäs, Raumo and Ulvsby beordras flytta till den nya staden, för att bygga upp den, med tanke att den ska bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval (nuvarande Tallinn) på den södra. Det faktum att staden inte växer i den takt kungen har önskat och att Estland med Reval blir svenskt 1561 gör dock att Helsingfors inte får den handelspolitiska betydelse, som det är tänkt och Turku förblir Finlands huvudort fram till 1812, då den ryske tsaren flyttar det finska storfurstendömets huvudstad därifrån till Helsingfors.
  • 1789 – Sedan svenskarna dagen innan har förskansat sig vid sjön Porrassalmi i Finland utbryter under kvällen en strid mot ryssarna, som varar till kvällen därpå. Den ryska truppen på 7 000 eller 8 000 man lider svåra förluster på 300–400 stupade och 600–700 sårade, medan det på den svenska sidan stupar 53 man och såras 150 – av totalt 750 man. Detta blir den första svenska segern i det pågående kriget mot Ryssland och faktiskt den första svenska segern i ett fältslag sedan slaget vid Stäket during Great Nordic War 70 år tidigare (1719). Det är under detta slag, som den svenske befälhavaren Georg Carl von Döbeln blir träffad av en kula i pannan och därför under resten av livet tvingas bära sitt karakteristiska svarta pannband.
  • 1954 - The pope Pius XII helgonförklarar den italienske pojken Domenico Savio, som var knappt 15 år vid sin död 1857. Savio blir därmed katolska kyrkans yngsta helgon någonsin och, på grund av sin låga ålder, bland annat ungdomarnas skyddshelgon.
  • 1959Björnö in Västerås blir klassad som Naturreservat.
  • 1964 – Knappt två år efter att den svarte sydafrikanske apartheidmotståndaren och juristen Nelson Mandela har blivit arresterad döms han och två medfångar till livstids fängelse, då man i domstol finner dem skyldiga till att ha initierat strejker, lämnat Sydafrika utan tillstånd, utfört sabotage och initierat gerillakrig mot den sydafrikanska regeringen. Mandela placeras på fängelseön Robben Island, där han sitter fängslad i 20 år, till 1982, varefter han flyttas till fängelset Pollsmoore i Kapstaden och 1988 till Victor Verster-fängelset i Paarl. I februari 1990 blir han frigiven efter nästan 28 år i fängelse.
  • 1987 – Vid ett besök i Västberlin håller den amerikanske presidenten Ronald Reagan ett tal framför Brandenburger Tor, som är stängd av The Berlin Wall. I talet uppmanar han sovjetledaren Mikhail Gorbachev att föra den sovjetiska förändringspolitiken med glass cheese and perestroika ytterligare ett steg längre på vägen mot full frihet, genom att låta öppna Brandenburger Tor och riva Berlinmuren, med orden ”Generalsekreterare Gorbatjov, om ni söker fred, om ni söker välstånd för Sovjetunionen och Östeuropa, om ni söker liberalisering: Kom till denna port! Herr Gorbatjov, öppna denna port! Herr Gorbatjov, riv denna mur!” (Muren är visserligen Östtysklands och inte Sovjetunionens ansvar, men Östtyskland är en sovjetisk satellitstat.) Reagan håller talet trots protester från amerikanska utrikesdepartementet och nationella säkerhetsrådet. Två och ett halvt år senare faller muren, som är en symbol för of the cold war delning av Europa.
  • 1994 – Den amerikanske fotbollsspelaren och skådespelaren O.J. Simpsons förra fru Nicole Brown Simpson och hennes vän, restaurangservitören Ronald Goldman blir brutalt knivmördade i hennes hem i Los Angeles. O.J. Simpson blir en knapp vecka senare arresterad för morden, men blir under en mycket uppmärksammad rättegång, som pågår under större delen av 1995, frikänd från anklagelserna. Han blir frikänd av juryn, då ingen av jurymedlemmarna vill godkänna den relativt nymodiga DNA-analysen, som med 100 % säkerhet utpekar honom som mördaren.
  • 2009Presidentval hålls i Iran, där den sittande presidenten Mahmoud Ahmadinejad utmanas av reformpolitikern Mir-Hossein Mousavi. Dagen efter valet tillkännages det att Ahmadinejad har vunnit valet med 62 % av rösterna, medan Mousavi har fått 34 %. Emellertid förekommer oegentligheter i rösträkningen och det iranska folket blir i allmänhet förvånat över valresultatet. Flera anklagelser om valfusk leder till ett folkligt uppror, som varar till året därpå. Upproret samlar miljontals iranier över hela landet och även utomlands och leder till att oppositionsrörelsen Irans gröna rörelse grundas. Efter att de våldsamma protesterna har tagit slut i februari 2010 fortsätter denna med fredliga protester i ytterligare ett år, till februari 2011.
  • 2016Terrordådet i Orlando 2016, USA:s dittills allvarligaste skottlossning, utspelar sig.
  • 2018 – Vid ett toppmöte i Singapore träffas United States President Donald Trump and Nordkoreas supreme leader Kim Jong-un. Mötet är det första någonsin mellan en amerikansk president och en nordkoreansk ledare. Vid mötet signeras en överenskommelse om kärnvapennedrustning på Koreahalvön.[3]
en_GBEnglish