Previous Day The next day

10 :e April år 2026

Fredag den 10:e april år 2026

Today's name is: Ingvar, Ingvor. Congratulations on your name day!

This is week: 15

Day of the year is: 100 of total 365 days.

Historical events this day: (from Wikipedia)

 • 847 - Then Sergius II has passed away on January 27 is elected Leo IV to the Pope.
 • 1216 – Vid den svenske kungen Erik Knutssons död har han och hans hustru Rikissa av Danmark inga söner (hon är dock vid tillfället gravid och föder senare under året sonen Erik) och därför väljs snart den 15-årige Johan Sverkersson från den erikska ättens motståndare sverkerska ätten till ny kung av Sverige. Denne avlider dock själv 1222 och efterträds då av Erik.
 • 1533 - By the Danish-Norwegian king Fredrik I:s död efterträds han av sin son Christian III. Den förre unionskungen Christian II gör dock ett försök att återta de danska och norska kronorna (och i förlängningen även den svenska), vilket leder till att ett inbördeskrig året därpå utbryter i Danmark, vilket går till historien som Count Feud.
 • 1849 - The American inventor Walter Hunt får patent på fjädern i säkerhetsnålen, som gör att den inte ska lossna, vilket löser det problem man har haft med säkerhetsnålar sedan deras tillkomst omkring 2000 f.Kr.
 • 1889Hammarby roddförening bildas och som 8 år senare ombildas till en idrottsförening.
 • 1912 - The British luxury cruiser RMSTitanic lämnar Southampton och anträder sin jungfrufärd, som ska gå till New York. Detta blir dock även hennes sista färd, eftersom hon fyra dagar senare kolliderar med ett isberg på Nordatlanten och förliser.
 • 1938 – En knapp månad efter den tyska annekteringen av Österrike den 13 mars hålls en folkomröstning, där 99,73 procent av de röstande österrikarna godkänner annekteringen. De som röstar yes röstar också automatiskt på det tyska nazistpartiet som österrikiskt regeringsparti.
 • 1941 – Sedan Tyskland och dess allierade den 6 april har inlett Jugoslavien.
 • 1946 – Japan håller Japans liberala parti, som blir största parti med 25,4 procent av rösterna.
 • 1953Dag Hammarskjold blir generalsekreterare i Förenta nationerna.
 • 1970 – Den brittiske artisten Paul McCartney meddelar officiellt, att han samma dag lämnar popgruppen The Beatles. Då det samtidigt officiellt meddelas, att John Lennon i hemlighet har lämnat gruppen redan i september året före är gruppen därmed splittrad.
 • 1990 – En palestinsk terroristgrupp i Libanons huvudstad Beirut släpper en fransk kvinna, hennes dotter och hennes belgiske fästman, som de har hållit som gisslan i över två år.
 • 1998 – De brittiska och irländska regeringarna sluter det så kallade Långfredagsavtalet, som är ett fredsavtal angående konflikten i Northern Ireland. Avtalet stadgar att frågan om Nordirland ska fortsätta vara i union med Storbritannien eller bli en del av republiken Irland ska avgöras av områdets innevånare själva och att demokratiska institutioner ska upprättas för området.
 • 2010 – Flera polska regeringstjänstemän och politiker, däribland president Lech Kaczyński, och stora delar av Polens militärledning, omkommer då det polska regeringsflygplanet störtar i närheten av den ryska staden Smolensk. Den polska delegationen är på väg till Ryssland, för att tillsammans med den ryska regeringen, president Dmitrij Medvedev och premiärminister Vladimir Putin, högtidlighålla 70-årsminnet av Katynmassakern 1940.
en_GBEnglish