Föregående Dag Nästa Dag

7 :e Mars år 2026

Lördag den 7:e mars år 2026

Dagens namn är: Camilla. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 10

Dag på året är: 66 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

  • 1785 – Den svenska fregatten Sprengtporten anländer till ön Saint-Barthélemy i Västindien. Därmed tar Sverige officiellt ön i besittning, efter att kung Gustav III för Sveriges räkning har köpt den från Frankrike i juli året innan. Ön förblir sedan svensk koloni fram till 1878, då man säljer den tillbaka till Frankrike.
  • 1876Alexander Graham Bells patentansökan för telefon, som han lämnade in den 14 februari, blir godkänd och därmed räknas Bell som telefonens uppfinnare. Uppfinnaren Elisha Gray lämnade också in en patentansökan på telefon den 14 februari, men då hans ansökan kom två timmar efter Bells blir den också behandlad efter hans och därmed går Gray miste om patentet.
  • 1897 – Den 1889 bildade svenska roddföreningen Hammarby Roddförening ombildas och byter namn till Hammarby Idrottsförening, eftersom man sedan sommaren innan har börjat utöva fler sporter än just rodd.
  • 1907St. John’s College byter namn till Fordham University.
  • 1931Riksdagshuset i Helsingfors, som började byggas 1926, invigs för att bli säte för den finländska riksdagen. Ända sedan dess första sammanträde 1907 har riksdagen fått hålla till i tillfälliga lokaler och man har hela tiden haft olika planer och funderingar på ett ordentligt riksdagshus. Även om lokalerna byggs ut 1978 och 2004 är huset än idag (2022) säte för riksdagen.
  • 1932 – Häradshövdingen och politikern Hjalmar von Sydow, hans kokerska Karolina Herou och hembiträde Ebba Hamn, påträffas brutalt mördade i von Sydows bostad på Norr Mälarstrand 24 i Stockholm. När misstankarna faller på hans son Fredrik och dennes hustru Ingun svarar paret med att på restaurang Gillet i Uppsala, dit de har flytt, begå självmord, när polisen kommer för att hämta dem. Därmed uppgår antalet döda i vad som kommer att kallas von Sydowska morden till fem personer, men man lyckas aldrig fastställa något motiv för morden.
  • 1936 – Efter första världskriget har det så kallade Rhenlandet i västra Tyskland (mellan floden Rhen och Tysklands gränser mot Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Frankrike) stått under fransk och belgisk kontroll. I det så kallade Locarnofördraget 1925 har man dessutom beslutat att området inte får besättas av militär, för att det ska utgöra en fredlig buffertzon mellan Tyskland och Belgien-Frankrike. Denna dag låter den tyske rikskanslern Adolf Hitler utan förvarning besätta området med tyska trupper, vilket leder till protester från länderna runtomkring, men man genomför inga motåtgärder.
  • 1965Protestmarschen mellan Selma och Montgomery
sv_SESwedish