Föregående Dag Nästa Dag

31 :e Maj år 2023

Onsdag den 31:e maj år 2023

Dagens namn är: Petronella, Pernilla. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 22

Dag på året är: 151 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 455Petronius Maximus dör igenom stening från pöbeln. Petronius Maximus var västromersk kejsare.
 • 1064 – Motpåven Honorius II blir avsatt, efter att ha varit pretendent till påvestolen sedan 1061, med stöd av den tysk-romerske kejsaren. Han har till och med lyckats köra bort den rättmätige påven Alexander II från Rom, men eftersom kejsaren Henrik IV och hans mor Agnes av Poitou (som är hans förmyndare) tillfälligt har blivit bortkörda från makten av biskop 1072.
 • 1223Slaget vid Kalkafloden.
 • 1307 – Den danske kungen Erik Menveds bror hertig Kristofer utfärdar stadsprivilegium för Halmstad i södra Halland, vilket blir stadens äldsta bevarade privilegiebrev (det är alltså okänt om orten har haft stadsprivilegium tidigare). Vid tillfället ligger staden inte på sin nuvarande plats, utan där Övraby kyrkoruin nu ligger, där det har funnits en borg sedan 1000-talet. Redan på 1320-talet flyttas staden dock till sin nuvarande plats.
 • 1520 – Adelsmannen Gustav Eriksson (Vasa) landstiger på svensk mark på Stensö udde utanför Kalmar, efter att i ett år ha suttit fängslad på Kalø slott och sedan ha flytt till Lübeck. Han tar sig upp genom Sverige. Då han är efterlyst av den danska ockupationsmakten tvingas han ständigt på flykt och kommer därför upp till Dalarna, där han ett halvår senare lyckas uppvigla dalkarlarna till att inleda ett uppror mot danskarna.
 • 1578Henrik III av Frankrike lägger den första stenen till bron Pont Neuf. Bron börjar uppföras. Bron stod sedan klar år 1607.
 • 1862Slaget vid Seven Pines inleds.
 • 1864Slaget vid Cold Harbor inleds.
 • 1889 – Över 2 200 människor dör efter att en damm gett vika och sänder en 60 meter vägg av vatten över staden Johnstown i Pennsylvania.
 • 1902 – Det andra boerkriget, som har utkämpats mellan Storbritannien och Oranjefristaten och Sydafrikanska unionen sedan 1899, avslutas genom Transvaal erkänner den brittiska överhögheten och att de är brittiska kolonier, medan britterna tillerkänner dessa områden visst inre självstyre. Detta banar väg för grundandet av Sydafrikanska unionen 1910.
 • 1910 – Den brittiska Kapkolonin och de relativt självstyrande brittiska områdena Transvaal, Natalkolonin och Oranjefristaten slås samman och bildar Sydafrikanska unionen.[3] Detta blir ett självständigt land inom det brittiska imperiet, men formellt med de brittiska monarkerna fortsatt som statschefer. Dagen firas därmed som landets nationaldag fram till 1993, även sedan landet samma dag 1961 har blivit helt självständig republik.
 • 1911Oceanångaren RMS Titanic sjösätts i Belfast.
 • 1916Skagerrakslaget inleds på Nordsjön väster om Jylland mellan den brittiska Grand Fleet och den tyska högsjöflottan och pågår till dagen därpå. Slaget, som i praktiken slutar taktiskt oavgjort men där båda sidor räknar sig som segrare, blir första världskrigets enda större sammandrabbning mellan flottor och britterna behåller sin dominans på Nordsjön.
 • 1935Jordbävning förstör Quetta och 40 000 människor omkommer.
 • 1939 – Danmark tackar ja till den icke-angreppspakt, som Tyskland några veckor tidigare har erbjudit. Tyskland har erbjudit samtliga nordiska länder denna pakt, men de övriga (Finland, Norge och Sverige) har alla två veckor tidigare tackat nej till den. Pakten blir dock värdelös för Danmarks del, eftersom Tyskland drygt tio månader senare ändå invaderar både Danmark och Norge.
 • 1961 – Sydafrika utropar sig till självständig republik (med namnet Republiken Sydafrika) och lämnar därmed det brittiska samväldet, på dagen 51 år efter att landet har blivit självständigt inom det brittiska imperiet. Dagen fortsätter därmed i dubbel bemärkelse att vara landets nationaldag och är det fram till 1993, varefter 27 april från och med 1994 blir nationaldag.
 • 1970Jordbävningen i Ancash 1970. En av de största naturkatastroferna som hittills registrerats i Perus historia. 75 000 människor dör och 200 000 människor skadas.
 • 2013Asteroiden måne gör sitt närmaste tillvägagångssätt till jorden för de närmaste två århundradena.
 • 2017 – En bilbomb exploderar i en trång korsning i Kabul nära den tyska ambassaden under rusningstid. Den dödar minst 150 människor och minst 413 personskador.
 • 2019 – En allmännyttig arbetare öppnar eld inne i en kommunal byggnad vid Virginia Beach, USA. 12 personer dör inklusive han själv och 6 personer skadas.[4]
sv_SESwedish