Föregående Dag Nästa Dag

3 :e Maj år 2025

Lördag den 3:e maj år 2025

Dagens namn är: John, Jane. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 18

Dag på året är: 123 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 996 – Sedan Johannes XV har avlidit den 1 april väljs Bruno av Kärnten till påve och tar namnet Gregorius V.[3]
 • 1376 – Den sexårige Olof Håkansson väljs till kung av Danmark, med sin mor Margareta som förmyndare, sedan hans morfar Valdemar Atterdag har avlidit hösten före. När Olofs far Håkan Magnusson dör 1380 ärver han också den norska tronen efter honom, även där med Margareta som förmyndare, men 1387 dör han själv, 16 år gammal.
 • 1715 – En total solförmörkelse inträffar i Sverige.
 • 1720 – Den svenske kungen Fredrik I, som har valts till svensk kung den 24 mars, sedan hans hustru Ulrika Eleonora den 29 februari har abdikerat till hans förmån, kröns i Storkyrkan i Stockholm. Ceremonin utförs av ärkebiskop Mattias Steuchius, som ett år tidigare har krönt hans hustru.
 • 1808 – Den svenska fästningen Sveaborg i södra Finland kapitulerar till de ryska belägrarna. En månad tidigare har den svenske befälhavaren på fästningen Olof Cronstedt förhandlat fram villkoret, att fästningen ska kapitulera denna dag, om svensk undsättning inte har hunnit fram innan dess. Då ryssarna har förhalat det svenska budet till Stockholm kommer detta fram till huvudstaden först denna dag och därmed kommer ingen undsättning. Därför överlämnar Cronstedt fästningen och den svenska skärgårdsflottan i ryska händer, vilket på sätt och vis beseglar Finlands öde, eftersom fästningen anses vara nyckeln till den östra rikshalvan och möjligheterna för svenskarna att återta Finland under det pågående finska kriget därmed har blivit kraftigt försvårad. Hösten 1809 avträder Sverige Finland till Ryssland och Cronstedt blir i Sverige betraktad som förrädare, på grund av kapitulationen.
 • 1841 – Fartyget “Mary Ann” under kapten Nils Werngren avslutar den första svenska världsomseglingen.
 • 1860Karl XV, som har blivit kung av Sverige och Norge efter sin far Oscar I:s död sommaren före, kröns samma dag som han fyller 34 år i Storkyrkan i Stockholm och ceremonin leds av ärkebiskop Henrik Reuterdahl. Kröningen till norsk kung hålls i Nidarosdomen i Trondheim den 5 augusti.
 • 1945 – Den tyske raketforskaren Wernher von Braun och 120 av hans medarbetare kapitulerar till de amerikanska trupperna i Bayern. De förs sedermera till USA, där de får arbeta inom amerikansk raketforskning.
 • 1947Japans konstitution införs.
 • 1960 – Representanter för Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike undertecknar i Stockholm ratifikationsprotokollet för upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), som ska underlätta och främja handeln mellan länderna. Medlemsländerna kommer sedermera att kallas ”the outer seven” (”de yttre sju”) för att skilja dem från de sex medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) (Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland), som kallas ”the inner six” (”de inre sex”). Sedermera tillkommer Finland, Island och Liechtenstein i EFTA, men allteftersom länderna istället blir medlemmar i EEC/EG eller dess efterträdare EU lämnar de EFTA och idag (2022) finns endast Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz kvar i organisationen.
 • 1968 – Som en kulmen på den politiska vänstervåg, som har svept över Europa under 1960-talet, utbryter studentprotester mot det politiska etablissemanget i Paris. Protesterna varar till 30 maj och tar sig bland annat uttryck i form av gatukravaller mellan studenter och polis. Dessutom utvidgas de till hela Frankrike och kommer även att omfatta demonstrationståg, ockupationer samt vilda och nationella strejker. Revolten får långtgående konsekvenser för Frankrikes politik under flera årtionden framåt.
 • 1978 – Amerikanen spammeddelande, även om termen inte myntas förrän flera år senare.
 • 1999 – Sydvästra delen av den amerikanska delstaten Oklahomas huvudstad Oklahoma City drabbas av 76 tromber, varav en med en vindhastigheten 135 meter per sekund, vilket blir den högsta uppmätta hastigheten på en tromb någonsin. 41 människor mister livet och 583 skadas, medan skador för 1 miljard dollar uppstår under de 85 minuter, som ovädret härjar.
 • 2007 – Den 3-åriga brittiska flickan Madeleine McCann försvinner från det hotell i den portugisiska staden Praia da Luz, där hennes familj är på semester, vilket blir en världsnyhet. Tidvis förs en stor kampanj för att återfinna henne och ett tag är föräldrarna misstänkta för försvinnandet, men blir frikända. Föräldrarna fortsätter kampen för att hitta henne, men hon är än idag (2022) försvunnen.
sv_SESwedish