Föregående Dag Nästa Dag

29 :e April år 2026

Onsdag den 29:e april år 2026

Dagens namn är: Tyko. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 18

Dag på året är: 119 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

  • 711 – Moriska trupper under ledning av Tariq ibn-Ziyad landstiger vid Gibraltar i södra Spanien och inleder därmed reconquistan helt har drivit bort dem 1492.
  • 1521 – Den svenska upprorshären lyckas, under Gustav Vasas ledning, under det pågående befrielsekriget besegra danskarna, som står under Didrik Slaghecks befäl, i slaget om Västerås. När danskarna ser att de håller på att förlora slaget sätter de eld på staden, men håller sig ändå kvar i den i ytterligare tre veckor. Den 20 maj ger de upp staden och lämnar den i upprorshärens händer. Den danska garnisonen på Västerås slott kapitulerar dock inte förrän den 31 januari året därpå, efter en nio månader lång belägring.
  • 1670 – Sedan Clemens IX har avlidit året före väljs Emilio Bonaventura Altieri till påve och tar namnet Clemens X.[3]
  • 1916Påskupproret i Dublin tar slut, då upprorsmännen kapitulerar till de brittiska myndigheterna, varvid de krigslagar, som har införts vid upprorets utbrott den 24 april, hävs. Upproret, som har varit det värsta på Irland sedan upproret 1798, har syftat till att göra slut på det brittiska styret över ön, men även om detta misslyckas för tillfället (upproret slås ned och ledarna ställs inför krigsrätt och avrättas) har det lett till att republikanismen och den irländska nationalismen har fått starkare fäste, och endast sex år senare upprättas Irländska fristaten, som ger landet ökat självstyre inom Storbritannien.
  • 1945 – Den tyske diktatorn Adolf Hitler gifter sig med sin mångåriga älskarinna Eva Braun i sin bunker under rikskansliet i Berlin samt utnämner storamiral Karl Dönitz till sin efterträdare. Då den tyska huvudstaden nästan helt är intagen av sovjetiska trupper begår Hitler och hans hustru självmord dagen därpå, för att undvika att hamna i rysk fångenskap.
  • 1992Omfattande kravaller utbryter i Los Angeles på amerikanska västkusten, sedan en latinamerikansk och tre vita poliser har blivit friade under en rättegång, där de har stått anklagade för misshandel och tjänstefel. Anklagelserna har kommit efter att de den 3 mars året före på ett mycket brutalt sätt har gripit den svarte Rodney King, som då var på permission från ett fängelsestraff. Trots att den förbipasserande George Holliday på avstånd spelade in händelsen med en videokamera och det alltså finns starkt vägande bevis, frikänns alltså samtliga fyra åtalade. Detta leder till anklagelser om rasism hos juryn, vilket i sin tur leder till kravallerna, som pågår till den 4 maj, med vandalisering och bränder som följd och med 53 dödsoffer, 2 300 skadade och över 8 000 gripanden. Kravallerna och kritiken leder till att Los Angeles polischef Daryl Gates tvingas avgå och att rättegången mot de fyra poliserna görs om på federal nivå, varvid två av dem döms till fängelse, medan de båda övriga åter frikänns.
  • 1998 – Sveriges riksdag godkänner Amsterdamfördraget, som har antagits som EU-fördrag den 2 oktober året före och träder i kraft den 1 maj året därpå. Fördraget är tänkt att förbättra demokratin inom Europeiska unionen, genom att ge Europaparlamentet ökade befogenheter.
  • 2004 – Det 35 229 218:e och sista exemplaret av det amerikanska bilmärket Oldsmobile tillverkas, varefter tillverkningen av bilmärket, som sedan 1909 ägs av General Motors (GM), läggs ner. Oldsmobile är vid denna tid det äldsta existerande amerikanska bilmärket (grundat 1897), men GM har i december 2000 meddelat, att tillverkningen ska läggas ner.
  • 2011 – Den brittiske arvprinsen William och fotografen och konsthistorikern Catherine ”Kate” Middleton gifter sig i Westminster Abbey i London, efter att ha varit förlovade i ett halvår.
  • 2019 – Efter parlamentsvalet i mars tillträder Estlands nya mitten-höger-regering, Regeringen Ratas II.
sv_SESwedish