Föregående Dag Nästa Dag

27 :e Januari år 2026

Tisdag den 27:e januari år 2026

Dagens namn är: Göta, Göte. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 5

Dag på året är: 27 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 1612 – Under det pågående Kalmarkriget gör danskarna ett försök att storma det svenska Gullbergs fästning vid Göteborg. Stormningen misslyckas dock, då svenskarna står emot fem stormningsförsök på sex timmar.
 • 1702 – Den svenske kungen Karl XII bryter med den svenska armén upp från Kurland för att rycka in i Polen.
 • 1719 – Sedan kung Karl XII har stupat vid Halden i Norge den 30 november året innan har hans lik förts därifrån mot Stockholm. Denna dag anländer liktåget till Karlbergs slott utanför huvudstaden, där det kungliga liket ligger på lit de parade fram till begravningen den 26 februari.
 • 1875Svenska teatern i Stockholm grundas. Den finns sedan i 50 år, innan byggnaden förstörs i en brand 1925.
 • 1883 – Konstitueras Elektriska Aktiebolaget i Stockholm – det blivande ASEA. 1891 flyttade de till nyanlagda fabriker i Västerås och hade då inköpt Jonas Wenströms patenträtt för anordningar för kraftöverföring enligt trefassystemet.
 • 1938 – Den första domen till den nya svenska strafformen ungdomsfängelse avkunnas.
 • 1940 – Biografteatern Amiralen i Malmö invigs av Jens Edvard Kock, som är vd för Malmös biografaktiebolag.
 • 1944Den tyska belägringen av sovjetiska Leningrad, som har inletts den 8 september 1941, avbryts efter 871 dagar, när tyskarna tvingas retirera undan den framryckande sovjetiska Röda armén.
 • 1945 – Det tyska förintelselägret Auschwitz i södra Polen befrias av sovjetiska styrkor. Med anledning av detta börjar 27 januari från slutet av 1990-talet högtidlighållas och 2005 inrättar FN officiellt dagen som Förintelsens minnesdag.
 • 1955
  • Finland blir medlem i Nordiska rådet, tre år efter de fyra övriga nordiska länderna.
  • Världens första atomubåt USS Nautilus inleder sin jungfruresa en knapp vecka efter sjösättningen.
 • 1961 – Den sovjetiska ubåten S-80 sjunker när dess snorkel inte fungerar, vilket svämmar över båten.
 • 1977 – Den 17-åriga svenskan Dagmar Hagelin blir skottskadad och kidnappad av argentinsk säkerhetspolis i Buenos Aires. Än idag (2022) är hon en av två svenskar som är försvunna i Argentina och hennes far Ragnar arbetar ännu för att de skyldiga ska ställas inför rätta.
sv_SESwedish