Föregående Dag Nästa Dag

26 :e Mars år 2025

Onsdag den 26:e mars år 2025

Dagens namn är: Emanuel. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 13

Dag på året är: 85 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

  • 752Stefan II, som har valts till påve tre dagar tidigare, avlider av slaganfall. Vid denna tid anses han inte legitim som påve, eftersom han inte hinner krönas och räknas därför inte in i den officiella påvelängden. Hans efterträdare, som väljs samma dag, heter också Stefan och denne antar därmed också ordningsnumret II. På 1500-talet börjar man dock anse, att ett val räcker för påvens legitimitet och då den förste Stefan II då upptas i den officiella påvelängden räknas alla efterföljande Stefanpåvars ordningsnummer upp med ett, varför efterträdaren då kommer att kallas Stefan III. 1961 ändras reglerna igen, varvid Stefan II förlorar sin legitimitet och efterföljande Stefanpåvars ordningsnummer räknas ner med ett steg, varför hans efterträdare sedan dess åter benämns Stefan II.
  • 1523 – Sedan Kristian II har blivit avsatt som kung av Danmark och Norge den 20 januari hyllas hans farbror Fredrik I av danska adelsmän som de båda ländernas nye kung på landstinget i Viborg. Den 13 april går Kristian i landsflykt till Nederländerna.
  • 1830 – Den amerikanske religiöse ledaren Joseph Smith publicerar Mormons bok i New York. Han hävdar själv, att det är en översättning av de guldplåtar han har erhållit av ängeln Moroni vid en uppenbarelse 1823 och boken blir en av grunderna för Mormonkyrkan, som Smith grundar den 6 april samma år.
  • 1942 – Sedan nazisterna den 20 januari under Wannseekonferensen har beslutat att ”den slutgiltiga lösningen” på judefrågan ska inbegripa förintandet av alla Europas judar börjar man denna dag deportera judar till koncentrationslägret Auschwitz i södra Polen. Lägret har funnits sedan 1940, men har dittills endast fungerat som fång- och arbetsläger. Nu inrättas det dock som förintelseläger och fram till dess befrielse av ryssarna den 27 januari 1945 blir omkring 1,1 miljoner människor av de totalt 1,3 miljoner, som deporteras dit, mördade eller dör av andra orsaker.
  • 1971Östpakistan, som sedan Indiens delning 1947 har varit en pakistansk exklav på Indiens nordostkust, utropar sin självständighet från Pakistan.[3] Därmed utbryter ett befrielsekrig, som kommer att vara till 16 december samma år och leda till att Pakistan erkänner området som den självständiga staten Bangladesh.
  • 1995Schengenområdet bildas bestående av Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Västtyskland.
  • 2000 – Den ryske premiärministern Vladimir Putin, som har varit Rysslands tillförordnade president sedan Boris Jeltsins avgång vid årsskiftet, vinner det ryska presidentvalet med 53,4 procent av rösterna (tvåan Gennadij Ziuganov får 29,5 procent). Då Putin har fått egen majoritet redan i denna första valomgång behövs ingen andra omgång, utan han kan tillträda som ordinarie president den 7 maj och kommer att inneha posten till 2008, då han efterträds av Dmitrij Medvedev.
  • 2008 – Vid ett klippskred i norska Ålesund kollapsar ett flerfamiljshus, varvid 5 personer omkommer och 15 får föras till sjukhus.
sv_SESwedish