Föregående Dag Nästa Dag

26 :e Juli år 2025

Lördag den 26:e juli år 2025

Dagens namn är: Jesper. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 30

Dag på året är: 207 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 1417 – Som ett led i den pågående stora schismen inom katolska kyrkan blir motpåven Benedictus XIII avsatt och utesluten ur kyrkogemenskapen under konciliet i Konstanz. Han har innehaft påvevärdigheten i Avignon sedan 1394 och särskilt ivrat för att återställa enigheten inom kyrkan. Vid sitt val över 20 år tidigare sade han sig vara villig att abdikera, om det var nödvändigt för den kyrkliga enigheten, men sedan han väl hade installerats i ämbetet har han hårdnackat vägrat avgå, trots påstötningar från det franska hovet och hela kardinalskollegiet. Även nu vägrar han acceptera avsättningen, men drar sig tillbaka till bergsfästet Peñiscola, där han avlider sex år senare.
 • 1429Clemens VIII, som har varit motpåve i Avignon sedan Benedictus XIII:s död 1423, abdikerar från ämbetet. Efter Benedictus död har Clemens blivit vald till påve av tre kardinaler och erkänts i ämbetet av kung Alfons V av Aragonien, i utbyte mot att han har stött denne i hans politiska ambitioner. När Alfons har uppnått sina politiska mål och därför inte längre behöver Clemens stöd uppmanar han honom dock att abdikera och istället erkänna Rompåven Martin V som rättmätig påve. Clemens accepterar detta, abdikerar denna dag och sedan detta har bekräftats i mitten av augusti blir han istället biskop av Mallorca till sin död 1446.
 • 1704 – En svensk styrka på 6 000 man besegrar under Adam Ludwig Lewenhaupts ledning en rysk-polsk här på uppåt 17 000 man i slaget vid Jakobstadt i Livland. Slaget får ingen större strategisk betydelse, men blir en avgörande seger på så vis att man segrar, trots att motståndarsidan är nästan tre gånger så stor och att endast 57 svenskar stupar och 167 såras, medan ryssarna förlorar 2 300 döda och 517 fångar. Dessutom tvingas ryssarna uppskjuta vidare krigsoperationer under stora nordiska kriget till hösten.
 • 1788 – Sedan provinsen New York har ratificerat den amerikanska konstitutionen upptas den som den 11:e delstaten i den amerikanska unionen.[4] Denna och de föregående tio delstaterna har alla upptagits i unionen under det senaste halvåret (med start i december 1787), men efter New Yorks inträde dröjer det över ett år till nästa (North Carolina upptas 21 november 1789) och därefter sprids resterande upptaganden ut över slutet av 1700-talet, 1800-talet och första hälften av 1900-talet.
 • 1814 – Under kronprins Karl Johans befäl inleder Sverige ett fälttåg mot Norge, för att få norrmännen att acceptera freden i Kiel av den 14 januari, där Norge ska överlämnas från Danmark till Sverige (norrmännen har vägrat att gå med på det och den 17 maj utropat sig som ett självständigt rike). Fälttåget varar i knappt tre veckor och avslutas med konventionen i Moss den 14 augusti, vilken blir en av grundvalarna för den svensk-norska unionen, som sedan varar till 1905. Fälttåget blir också Sveriges senaste krig.
 • 1847 – Landet Liberia på Afrikas västkust, förklarar sig som självständig republik.[5] Området har då under de senaste 25 åren blivit koloniserat av frigivna amerikanska slavar under American Colonization Societys ledning, då tanken på ett eget land för frigivna slavar har funnits sedan början av 1800-talet. Tanken för kolonisationssällskapet är att slavarna ska kunna ”återvända hem” till Afrika, men dess mål är aldrig att avskaffa slaveriet, utan att få bort de svarta från det fria amerikanska samhället. När republiken är utropad avslutar sällskapet snart sin verksamhet och upplöses året därpå, trots att den nya staten inte är ekonomiskt redo för självständighet. Liberia blir därmed ett av endast två afrikanska länder (det andra är Etiopien), som inte uppstår genom självständighet från europeisk kolonisation.
 • 1887 – Den rysk-judiske ögonläkaren och språkforskaren Ludwig Zamenhof publicerar boken Unua Libro (Första boken) på ryska, där han beskriver sitt egenkonstruerade språk esperanto, som han försöker lansera som internationellt språk. Han ger ut boken under pseudonymen ”Dr. Esperanto”, där ”esperanto” betyder ”en som hoppas”, och det är de anhängare språket får, som så småningom därför börjar kalla det esperanto. Zamenhofs avsikt med språket är att det ska vara lätt att lära sig och att det ska vara politiskt neutralt, för att kunna användas vid internationella kontakter och därmed främja fred och förståelse vid kontakter mellan olika folk. Det är idag (2022) världens största konstruerade hjälpspråk, även om det inte har fått rollen av sammanlänkande språk.
 • 1908 – Den amerikanska federala polisen Federal Bureau of Investigation (FBI) grundas under namnet Bureau of Investigation (BOI), då den amerikanske justitieministern Charles Joseph Bonaparte sätter samman en grupp specialagenter, med befogenhet att jaga brottslingar och utreda brott över hela USA (de olika delstaternas poliskårer har ingen makt utanför den egna delstaten och därför kan brottslingar vid den här tiden lätt komma undan, genom att fly till en annan delstat). Organisationens mest kände chef blir sedermera J. Edgar Hoover, som tillträder 1924 och förblir på posten till sin död 1972 och utvecklar den till den stora polismyndighet FBI är idag.
 • 1945Potsdamdeklarationen utfärdas.
 • 1947 – Den amerikanska lagen nationella säkerhetsakten träder i kraft och därigenom grundas den hemliga amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency (CIA). Den ersätter föregångaren Office of Strategic Services (OSS) som har bildats 1942, under andra världskriget, men avskaffats direkt vid krigsslutet, eftersom en hemlig rapport (publicerad för allmänheten först efter kalla krigets slut) har visat att den har åsamkat amerikanska medborgare och företag samt även USA:s nationella intressen stor skada. CIA är tänkt att vara en fredstida motsvarighet, som till en början inte får samma befogenheter som OSS.
 • 1952 – Tre dagar efter att Fuad II är denne marionettkung i ett knappt år, innan den egyptiska monarkin avskaffas 18 juni 1953 och hela kungafamiljen tvingas i exil.
 • 1953En grupp revolutionära kubaner inleder under Fidel Castros ledning den kubanska revolutionen genom att anfall mot garnisonen i Moncada utanför Santiago. Även om detta anfall misslyckas och de flesta förövarna tas tillfånga fortsätter revolutionen i ytterligare fem och ett halvt år, fram till 1 januari 1959, då revolutionärerna kan tåga in i huvudstaden Havanna och avsätta diktatorn Fulgencio Batista, vilket är revolutionens mål. Därefter blir Kuba kommunistiskt och är så än idag (2022). Castro förblir dess ledare fram till 2008, då han avgår av hälsoskäl och överlämnar makten åt sin lillebror Raúl.
 • 1956 – Trots att Egypten har blivit självständigt från Storbritannien redan 1922 har britterna med soldatmakt och aktiemajoritet i kanalbolaget behållit kontrollen över Suezkanalen, som går genom landet, fram till sommaren 1956. Sedan britterna har dragit tillbaka samtliga soldater från kanalområdet under sommaren låter den egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser denna dag nationalisera kanalen, med motiveringen att Egypten behöver pengar för byggandet av Assuandammen. Storbritannien och Frankrike ser detta som en skymf och det framkommer sedermera, att de oroar sig för att förlora inkomster på kanalhandeln genom nationaliseringen. Detta leder till att de tillsammans med Israel samma höst invaderar Egypten.
 • 1976Bernt Johansson vinner linjeloppet på cykel under OS i Montreal. Det är den första svenska olympiska guldmedaljen i cykel på 56 år.
 • 2005Discovery blir den första rymdfärjan som lyfter efter Columbias haveri ett och ett halvt år tidigare (1 februari 2003). Efter denna uppskjutning dröjer det ytterligare ett år (till sommaren 2006) innan rymdfärjeprogrammet kommer igång regelbundet igen och 2011 läggs det ner.
sv_SESwedish