Föregående Dag Nästa Dag

25 :e April år 2025

Fredag den 25:e april år 2025

Dagens namn är: Markus. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 17

Dag på året är: 115 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 404 f.Kr.Aten, som är fullt av flyktingar och försvagat av pest och hunger, kapitulerar till fiendestaden Sparta och därmed avslutas det peloponnesiska kriget, som har varat mellan dessa stadsstater sedan 431 f.Kr. Strax därefter sluts fred, där Aten får behålla sin självständighet, men förlorar sina kolonier och får en marionettregering, som kommer att kallas ”De trettio tyrannernas oligarki”.
 • 1844Spanien erkänner sin tidigare koloni Chile som en självständig republik. Det har då gått 26 år sedan Chile 1818 utropade sin självständighet från Spanien.[3]
 • 1859 – Över fyra år efter att beslut om bygget har fattats tas det första spadtaget på en kanal mellan Medelhavet och Röda havet. Kanalen, som blir 169 kilometer lång, tar tio år att bygga och ägs till att börja med av ett fransk-egyptiskt bolag, men så småningom börjar britterna köpa aktier i det och 1882 tar Storbritannien kontrollen över kanalområdet och behåller den till 1952.
 • 1915 – Brittiska, franska och italienska styrkor ur ententen inleder en landstigning på den turkiska halvön Gallipoli vid Dardanellerna. Målet är att man ska inta den osmanska huvudstaden Konstantinopel, men efter nio månader av bittra strider kan man konstatera, att slaget vid Gallipoli har blivit ett stort misslyckande och den 9 januari 1916 retirerar de sista ententenstyrkorna från området. Den brittiske marinministern Winston Churchill, som är en av initiativtagarna till operationen, utsätts efter misslyckandet för skarp kritik och tvingas avgå från sin post.
 • 1945
  • Amerikanska och sovjetiska trupper möts i den tyska staden Torgau vid floden Elbe. Därmed har andra världskrigets öst- och västfronter i Europa nått fram till varandra och det tyskkontrollerade området är skuret i två delar, varför dagen kommer att kallas Elbe Day (Elbe-dagen, då trupperna möts vid Elbe). Samma dag blir den tyska huvudstaden Berlin helt inringad av ryssarna, som helt har intagit den en vecka senare.
  • En konferens inleds i San Francisco på amerikanska västkusten, vilken kommer att pågå till 26 juni. Under denna förhandlar delegater från 50 länder fram ett fördrag, enligt vilket man ska upprätta en internationell, fredsbevarande organisation, för att i framtiden undvika ett så förödande krig, som det slutande andra världskriget har varit. Organisationen, som kommer att kallas Förenta nationerna (FN), grundas officiellt den 24 oktober samma år, då en majoritet av de undertecknande länderna ratificerar fördraget.
 • 1974 – Den fascistdiktatoriska militärjunta, som har styrt Portugal sedan 1926, störtas av socialister och liberaler i den relativt oblodiga Nejlikerevolutionen (endast fyra dödsoffer). Landet demokratiseras snart och på dagen ett år senare (25 april 1975) hålls det första fria och demokratiska parlamentsvalet i Portugal på 50 år (sedan 1925).
 • 1980En av de största arbetsmarknadskonflikterna i Sveriges historia utbryter, då 14 000 offentligt anställda tas ut i strejk. Arbetsgivarna svarar med lockout och innan konflikten avslutas är omkring 700 000 anställda antingen i strejk eller lockout, vilket är 19 procent av Sveriges dåvarande totala arbetskraft. Den 12 maj går Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) med på Landsorganisationens (LO) krav på högre löner och därmed avslutas konflikten.
 • 2015
sv_SESwedish