Föregående Dag Nästa Dag

24 :e Maj år 2025

Lördag den 24:e maj år 2025

Dagens namn är: Ivan, Vanja. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 21

Dag på året är: 144 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 1086 – Sedan påvestolen har stått tom i ett år väljs Dauferius till påve och tar namnet Viktor III. Han avlider dock redan året därpå.
 • 1153 – Vid David I:s död efterträds han som kung av Skottland av sin sonson Malkolm IV.
 • 1276 – Ett knappt år efter att Magnus Ladulås har avsatt sin bror Valdemar från den svenska tronen, blir han krönt till Sveriges kung i Gamla Uppsala. Vid kröningen lovar han att så snart som möjligt stadfästa kyrkans rättigheter (skattefrihet) och att inte utkräva några gentjänster av präster eller biskopar.
 • 1567 – Den svenske kungen Erik XIV utför ett morddåd, som blir känt som Sturemorden, då flera av de dödade är adelsmän ur släkten Sture. Flera adelsmän sitter fängslade på Uppsala slott, eftersom Erik misstänker att de vill störta honom, men han förekommer rättegången, då hans galenskap ger sig till känna, genom att han beger sig ner i fängelsehålorna och ber Nils Svantesson Sture om förlåtelse, men därefter dödar honom genom att sticka ner honom med dolk. Han beordrar sedan sina drabanter att döda de andra fångarna Svante Sture den yngre, Erik Sture, Abraham Gustafsson Stenbock och Ivar Ivarsson (Liljeörn), varpå han lämnar slottet och försvinner till skogs. Enligt legenden ska han dock ha beordrat vakterna att ”skona herr Sten”, varför de ska ha låtit både Sten Eriksson (Leijonhufvud) och Sten Axelsson Banér leva. Kungens gamle lärare Dionysius Beurræus försöker lugna honom, men han blir då också nerstucken av drabanterna på kungens befallning, innan han försvinner. Kungen återfinns dagen därpå irrande i skogen vid Alsike.
 • 1626 – Den nederländske kaptenen Peter Minuit köper ön Manhattan på den nordamerikanska kusten av den lokala indianstammen (antingen Lenape eller New York, när de några år senare erövrar ön och staden.
 • 1844 – Den amerikanske uppfinnaren Samuel Morse, som redan tio år tidigare har lyckats skapa en elektrisk telegraf, för att snabbt skicka meddelanden över långa sträckor, har året före fått i uppdrag att bygga en experimenttelegraflinje mellan Washington, D.C. och Baltimore och denna dag skickar han världens första telegram på linjen. Meddelandet lyder ”What hath God wrought?” och är ett citat från Fjärde Moseboken ur Bibeln.
 • 1883 – Hängbron Brooklynbron, som sammanbinder Brooklyn med Manhattan i New York, invigs efter 14 års byggtid. Den är vid invigningen världens största hängbro och den första i världen, som använder stålvajrar.
 • 1909 – Sveriges riksdag beslutar att staten ska avsätta mark till nio nationalparker, som ska vara markområden, där mark, växt- och djurliv inte får exploateras, utan ska lämnas orörda. Abisko nationalpark, Garphyttans nationalpark, Hamra nationalpark, Pieljekaise nationalpark, Sareks nationalpark, Stora Sjöfallets nationalpark, Sonfjället, Ängsö nationalpark och en del av Gotska Sandön blir Sveriges och även Europas första nationalparker och idag (2022) är antalet utökat till 29 stycken.
 • 1919Den svenska regeringen beslutar under statsminister Nils Edéns ledning att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor i Sverige för val till riksdagens andra kammare. Därmed är kampen för kvinnlig rösträtt nästan över, men eftersom detta är en grundlagsändring måste beslutet ske två gånger med val emellan, så det slutliga införandet beslutas först den 20 januari 1921. Den 12 september samma år hålls det första svenska riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor.
 • 1935 – Den svenske kronprinsen Gustaf (VI) Adolfs dotter Ingrid gifter sig i Storkyrkan i Stockholm med den danske kronprinsen Fredrik (IX). 1940 blir de föräldrar till Danmarks nuvarande regerande drottning Margrethe (II) och 1947 blir de Danmarks kungapar.
 • 1940 – Den rysk-amerikanske uppfinnaren Igor Sikorsky genomför världens första flygning med en enkelrotorförsedd helikopter, vilken han har färdigkonstruerat i september året före. Inom några få år börjar det amerikanska försvaret intressera sig för uppfinningen och snart kan helikoptern börja massproduceras.
 • 1941 – Under den brittiska jakten på det tyska slagskeppet Bismarck blir slagkryssaren HMS Hood från 1918 sänkt och slagskeppet HMS Prince of Wales från 1939 allvarligt skadat i Danmarkssundet väster om Island. Av 2 300 ombordvarande matroser på Hood överlever endast ett 100-tal och Prince of Wales sänks ett halvår senare.
 • 1956 – Musiktävlingen Eurovision Song Contest, där länder som deltar i tv-samarbetet Eurovision får skicka sångbidrag, sänds för första gången och äger rum i schweiziska Lugano. Det är också det schweiziska bidraget ”Refrain”, framfört av Lys Assia som vinner tävlingen, där 14 länder deltar. Tävlingen blir sedan ett årligen återkommande evenemang, som numera (2022) har vuxit till att omfatta de flesta länder i Europa och numera avgörs i två semifinaler och en final.
 • 1968 – Studenter i vid Stockholms universitet inleder en ockupation av sitt eget kårhus, vilken pågår till den 27 maj och är ett led i den svenska delen av den så kallade Majrevolten, som har inletts i Paris tidigare samma månad. Ockupationen sker i protest mot Universitetskanslersämbetets förslag till ny studieordning, med fasta studiegångar vid universiteten. Sveriges dåvarande utbildningsminister Olof Palme kommer till kåren, för att försöka förhandla med studenterna, men misslyckas. Tre dagar senare avbryts ockupationen, sedan polisen har stoppat tillförseln av mat till kårhuset, men den nya studieordningen förblir en politisk stridsfråga i flera år framåt.
 • 1971 – Ishockeyklubbarna Husqvarna IF och Vätterstads IF slås samman och bildar ishockeylaget HV71 (namnet taget efter initialerna i de gamla klubbarna och årtalet) och den 3 oktober samma år spelar det nya laget sin första match (mot Nybro IF). Idag (2022) är det ett av Sveriges etablerade lag och har blivit svenska mästare fyra gånger (1995, 2004, 2008 och 2010).
 • 1993Eritrea blir självständigt från Etiopien.[3] Landet har utropat sin självständighet redan 1991, men den erkänns av Etiopien först nu, sedan en folkomröstning i frågan har gett stor majoritet för självständighet.
sv_SESwedish