Föregående Dag Nästa Dag

20 :e Januari år 2026

Tisdag den 20:e januari år 2026

Dagens namn är: Fabian, Sebastian. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 4

Dag på året är: 20 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 330 f.Kr.Alexander den store besegrar perserna, ledda av satrapen Leonidas I av Sparta.
 • 1045 – Sedan Giovanni di Crescenzi–Ottaviani har avsatt Benedictus IX i september året innan väljs han denna dag till påve och tar namnet Silvester III.
 • 1156 – Enligt legenden blir den svenske biskopen Henrik dräpt av bonden Lalli på isen på sjön Kjulo i Finland. Biskopen ska ha kommit till Finland året före, på korståg tillsammans med den svenske kungen Erik den helige. Även om man idag anser, att det finns mycket liten sanningshalt i legenden, blir Henrik så småningom Finlands skyddshelgon och begravd i Åbo domkyrka.
 • 1265Englands parlament håller sitt första möte i Westminsterpalatset i London. Detta parlament, som utgör en motvikt mot den engelska kungamakten, kommer att äga bestånd fram till 1707, då det ersätts av Storbritanniens parlament.
 • 1523 – Jylländska stormän gör uppror mot Kristian II och avsätter honom som dansk och norsk kung, genom att uppsäga honom tro och lydnad. Den 26 mars hyllas hans farbror Fredrik I som dansk och norsk kung och den 13 april flyr Kristian från Danmark till Nederländerna.
 • 1593Ett stillestånd sluts mellan Sverige och Ryssland i byn det krig, som har rasat mellan de båda länderna sedan 1570, även om freden sluts först 1595 (också den i Teusina).
 • 1613 – Sverige och Danmark sluter fred i den halländska orten Knäred. I fredsbestämmelserna stipuleras det att Sverige ska betala en miljon riksdaler, för att få tillbaka Älvsborgs fästning vid Göta älvs mynning, vilket benämns Älvsborgs andra lösen (den första betalades efter nordiska sjuårskrigets slut 1570). Vidare får Sverige tullfrihet i Öresund, men tvingas avstå från kraven på Finnmarken i Nordnorge.
 • 1614 – Sverige sluter ett tvåårigt stillestånd med Polen. När det går ut (29 september 1616) återupptas striderna mellan länderna och kriget, som utbröt 1600, är inte helt avslutat förrän 1629.
 • 1848 – Vid Kristian VIII:s död efterträds han som kung av Danmark av sin son Fredrik VII.
 • 1936 – Vid Georg V:s död efterträds han som kung av Storbritannien av sin son Edvard VIII. Den 11 december samma år abdikerar han, för att kunna gifta sig med sin älskarinna Wallis Simpson.
 • 1937Franklin D. Roosevelt blir USA:s president för andra gången, vilket är första gången presidentinstallationen hålls denna dag (tidigare har det varit 4 mars).
 • 1942 – Den tyska statsledningen håller en konferens i Berlinförorten Wannsee. På denna bestäms ”den slutgiltiga lösningen” på frågan om hur man ska göra med judarna och detta blir inledningen till Förintelsen. Än i denna dag diskuterar forskarna huruvida den tyske diktatorn Adolf Hitler känner till resultatet av konferensen eller ej.
 • 1944 – Det brittiska flygvapnet Royal Air Force släpper 2 300 ton bomber över den tyska huvudstaden Berlin på 23 minuter, alltså 100 ton i minuten, vilket är rekord.
 • 1958
  • Sveriges första kvinnliga poliser börjar tjänstgöra.
  • Vid en öppning av Erik XIVs grav under ledning av anatomiprofessorn Carl-Herman Hjortsjö och förre riksantikvarien Martin Olsson görs en undersökning av Eriks kvarlevor vid vilken betydande mängder arsenik hittas.
 • 1961John F. Kennedy tillträder som USA:s president,[3] och blir den förste katoliken på posten.
 • 1973 – Läraren Alf Svensson blir partiledare för det svenska partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS). Då han kommer att inneha posten i 31 år (fram till 2004) blir han den långvarigaste partiledaren i Sverige någonsin.
 • 1981 – Personalen på den amerikanska ambassaden i Irans huvudstad Teheran, som har hållits som gisslan sedan 4 november 1979, släpps några minuter efter att Ronald Reagan har efterträtt Jimmy Carter som USA:s president.
 • 1987 – En stor polisrazzia genomförs på ett flertal platser i Stockholm mot 20 kurder i jakten på statsminister Olof Palmes mördare. Efteråt kritiseras polisen starkt för detta ingripande.
 • 1989 – Lönetaket för statligt anställda i Sverige tas bort och därmed kan de få marknadsanpassade löner.
 • 1990 – Den sovjetiska Röda armén tågar under natten mellan 19 och 20 januari in i sovjetrepubliken Azerbajdzjans huvudstad Baku, för att slå ner de folkliga protesterna mot sovjetstyret och kraven på landets självständighet. Under händelsen, som går till historien som Svarta januari, dödas 137 demonstranter och över 800 skadas. Syftet att slå ner demonstrationerna och ”återställa ordningen” misslyckas dock, då händelsen istället får till följd att det dittills starka stödet för kommunistpartiet och samhörigheten med Moskva byts i ökade krav på Azerbajdzjans självständighet från Sovjetunionen. Detta är också första gången som regeringen i Moskva skickar väpnade trupper mot demonstranter och det blir därför en viktig milsten i Sovjetunionens upplösning.
 • 1996 – Rymdfärjan Endeavour skjuts upp på uppdrag STS-72[4]
 • 2003 – Den svenska klädinsamlingsorganisationen Ulandshjälp från folk till folk (UFF) lämnar in en konkursansökan, eftersom man inte klarar av sin skuldsanering. Företaget återuppstår dock så småningom med ny finansiering och heter idag Humana Sverige.
 • 2009Barack Obama blir USA:s förste svarte president.
 • 2017Sverige når 10 miljoner invånare
sv_SESwedish