Föregående Dag Nästa Dag

2 :e September år 2021

Torsdag den 2:e september år 2021

Dagens namn är: Justus, Justina. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 35

Dag på året är: 245 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 1666Stora branden i London startar och härjar till den 5 september. Branden bryter ut på söndag morgon, 2 september 1666. Denna stadsbrand förstör i stort sett hela London. Stadsbranden 1212 var känd som “den stora branden” före branden 1666, men storleken på 1666 års brand är så omfattande att den får överta epitetet. Den stora brand som uppstod 28 december 1940 på grund av Luftwaffes bombräder kallas ofta “den andra stora branden”. En av de största katastrofer som någonsin drabbat London under dess historia var denna branden år 1666. Det är 13 200 hus, 87 kyrkor, 6 kapell och 44 företagsbyggnader som förstörs. Fyra broar över Themsen och Fleet samt tre stadsportar förstörs även. De flesta byggnaderna i London var vid tiden konstruerade av mycket lättantändliga material som trä och halm vilket gör det enkelt för elden att brinna. En sjättedel av Londons dåtida befolkning blir hemlösa och det omfattar ca 100 000 människor. Möjligen flera hundra upp till kanske tusentals omkommer i lågorna. Christopher Wren ledde arbetet med återuppbyggandet av staden. Hans första planer går ut på att återuppbygga staden med tegelsten och sten i ett rutnät av kontinentala torg och alléer. År 1667 inför parlamentet extra skatt på kol för att finansiera återuppbyggnaden och staden blir slutligen återuppbyggd till sin forna stadsplan med skillnaden att allt byggts med tegelsten och sten samt förbättrade sanitära anläggningar och åtkomst. Detta är den stora anledningen till att dagens London är en modern stad med medeltidsdesignade gator och torg. Christopher Wren återuppbyggde även St Paul’s Cathedral elva år efter branden.
 • 1675Danmark förklarar Sverige krig vilket blir inledningen till skånska kriget. Kriget förs mellan Danmark-Norge, Brandenburg och Sverige. I Sverige främst på skånsk och bohuslänsk mark, samt i norra Tyskland äger kriget rum.
 • 1854Bomarsunds fästningÅland sprängs av de engelsk-franska erövrarna.
 • 1877James Craig Watson upptäcker asteroid 174 Phaedra .
 • 1945Japans officiella kapitulation äger rum ombord på USS Missouri, sedan japanerna har accepterat ovillkorlig kapitulation den 14 augusti. Närvarande är general Douglas MacArthur och amiral Chester Nimitz för USA samt utrikesminister Mamoru Shigemitsu och Yoshihiro Umetsu för Japan.
 • 1958Nyhetsprogrammet Aktuellt sänds för första gången.
 • 1967 – Sträckan ÖstermalmstorgRopsten öppnas i Stockholms tunnelbana.
 • 1990Transnistrien förklarar sig självständigt från Moldavien.[3]
 • 1998 – Olyckan med Swissair Flight 111. Flygplanet havererar i havet i Atlanten utanför Nova Scotia i Kanada. Det tog lång tid att bärga den svarta lådan på grund av vattendjupet vid olycksplatsen. Olyckan anses ha varit en bidragande orsak till att Swissair tvingades i konkurs. Samtliga 229 människor ombordvarande omkommer. Man ger upp hoppet om att hitta några överlevande från olyckan efter 3 september. Före de väntade vinterstormarna – den 2 oktober 1998 bärgar man en större del av flygplanet ur havet och totalt lyckades man bärga runt 27% av flygplanskroppen. Olyckan bedöms sannolikt ha orsakats av felaktig kabeldragning i cockpit tillsammans med att videounderhållningssystemet i flygplanet blev överhettat. Olycksrapporten blir klar och släpps 2003. När hela bärgningsoperationen var färdig 1999 hade man bärgat 98% av flygplanet, och det blev omfattande 126 ton. Tre år senare, år 2002 går flygbolaget Swissair i konkurs efter ett antal dåliga affärer och dålig lönsamhet i kombination med ökad konkurrens och lågkonjunktur.
 • 2001Medelhavsspelen 2001 arrangeras i Tunis, Tunisien.
 • 2005M/S Costa Concordia sjösätts. Den väldiga Costa Concordia kantrar efter 7 år i tjänst i fartygstrafiken den 13 januari 2012 vid ön Giglio utanför Toscana. 32 personer omkom.
 • 2003Sverige tar brons vid Tjeckien.
sv_SESwedish