Föregående Dag Nästa Dag

18 :e Maj år 2026

Måndag den 18:e maj år 2026

Dagens namn är: Erik. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 21

Dag på året är: 138 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

  • 1012 – Sedan Sergius IV har avlidit en vecka tidigare väljs Theophylactus till påve och tar namnet Benedictus VIII. I protest mot detta väljs Gregorius VI till motpåve, men denne avlider efter ett halvår.[3]
  • 1160 – Den svenske kungen Erik Jedvardsson blir enligt legenden mördad i Uppsala. Han blir så småningom känd som Erik den helige och blir Stockholms och hela Sveriges inofficiella skyddshelgon, även om han aldrig blir officiellt helgonförklarad av påven. Hans ben gravsätts i Gamla Uppsala, men flyttas 1273 tillbaka till Uppsala och bevaras än idag i ett skrin där. Mördaren Magnus Henriksson utropar sig efter mordet till Sveriges kung, men blir dödad året därpå av tronkrävaren Karl Sverkersson.
  • 1284 – Jönköping vid sjön Vätterns sydspets får stadsprivilegium av kung Magnus Ladulås. Privilegiebrevet (som är Sveriges äldsta bevarade och numera finns på Jönköpings rådhusarkiv) visar bland annat att stadens borgare ska ha monopol på handel och hantverk i norra Småland och att de har rätt att hålla marknad på Sankt Antonius och Sankt Franciscus festdagar (17 januari respektive 4 oktober). Därmed har alltså den svenske kungen, enligt utländskt mönster, börjat bestämma när städer ska hålla marknadsdagar.
  • 1595 – Sverige och Ryssland sluter freden i Teusina, som avslutar det krig mellan länderna, som har varat sedan 1570. Sverige gör betydande landvinster på Rysslands bekostnad, genom att östra Estland bekräftas som svenskt territorium och gränsen i norra Finland regleras för första gången. Genom denna fred fastställs därmed Sveriges östgräns ordentligt och de vaga bestämmelserna i Nöteborgstraktaten från 1323 upphävs slutgiltigt (under de 272 år, som har gått sedan 1323 har man alltid utgått från Nöteborgstraktatens gränsbestämmelser, trots att de har varit oklara).
  • 1804 – Den franske generalen Napoleon Bonaparte, som sedan 1799 har varit förste konsul och därmed ledare för den franska regeringen, utropas till kejsare av Frankrike, när senaten denna dag låter utropa Frankrike till kejsardöme. Samma dag låter Napoleon avskaffa konsulatet och han kröns den 2 december samma år i Notre Dame-kyrkan i Paris.
  • 1848 – Som ett resultat av den tidigare under året utbrutna marsrevolutionen i Centraleuropas tyskspråkiga områden sammanträder för första gången det så kallade Frankfurtparlamentet och sammanträdet pågår till 31 maj året därpå. Detta är det första fritt valda parlamentet för hela det tyskspråkiga området och det resulterar i den så kallade Paulskirche-konstitutionen, där parlamentet föreslår, att de tyskspråkiga områdena ska enas i ett kejsardöme, som ska vara grundat på parlamentarisk demokrati. Detta går dock emot den österrikiske statskanslern Klemens von Metternichs program för att återställa ordningen i Europa efter franska revolutionen och napoleonkrigen och den preussiske kungen vägrar acceptera kejsartronen. Detta leder till, att Tysklands enande fördröjs till 1871, men under 1900-talet tar man med flera delar av konstitutionen i både Weimarrepublikens och det nuvarande Tysklands grundlagar.
  • 1946 – Den då 28-årige Gösta Carlsson tycker sig möta ett UFO i en glänta utanför Ängelholm. Av de utomjordingar han möter ska han, enligt egen utsago, ha fått ett recept på pollenallergimedicin och enligt honom själv är mötet med utomjordingarna grunden till de framgångar han senare får som företagsgrundare, bland annat Cernelle, som genom tillverkningen av pollenallergimedicin ger Carlsson smeknamnet Pollenkungen. Han låter senare uppföra ett monument på platsen, till minne av sitt utomjordingsmöte.
  • 1980 – Vulkanen Mount Saint Helens i delstaten Washington på amerikanska västkusten får ett utbrott, som blir ett av världens kraftigaste och det näst största i USA under 1900-talet. Totalt omkommer 57 personer och tusentals djur i utbrottet, men det får också stor betydelse för vulkanforskningen, då det inträffar i ett relativt lättillgängligt område och i ett land, där man har resurser att noga studera händelseförloppet.
  • 1991Somaliland, som utgör större delen av Somalias nordkust på Afrikas horn, utropar sin självständighet från Somalia. Självständigheten blir dock inte erkänd och än idag (2022) anses Somaliland internationellt som en autonom region inom Somalia, även om det i praktiken har fungerat som ett självständigt land sedan 1991.
sv_SESwedish