Föregående Dag Nästa Dag

18 :e April år 2025

Fredag den 18:e april år 2025

Dagens namn är: Valdemar, Volmar. Grattis på er namnsdag!

Detta är vecka: 16

Dag på året är: 108 av totalt 365 dagar.

Historiska händelser denna dag: (från Wikipedia)

 • 309 eller 310 – Sedan Marcellus I har avlidit (omkring 309) väljs Eusebius till påve.[3]
 • 1808 – När de svenska trupperna under Georg Carl von Döbelns befäl ska gå över isen på älven Siikajoki blir de överfallna av en rysk här ledd av Jakov Petrovitj Kulnev. Till en början går slaget vid Siikajoki dåligt för svenskarna, som tvingas retirera, men när ryssarna blottar sin center ger den svenske generaladjutanten Carl Johan Adlercreutz order om anfall mot den och slaget slutar med den första svenska segern i finska kriget, som har utbrutit två månader tidigare. Eftersom det nyländska regementet utmärker sig särskilt i slaget får rekryter, som har tjänstgjort i detta regemente än idag bära det så kallade Siikajokikorset efter sin tjänstgöringstid.
 • 1864 – Preussiska och österrikiska trupper ledda av Fredrik Karl av Preussen stormar den danska fästningen vid Dybbøl efter att de har belägrat den sedan 7 april. I det efterföljande slaget lider danskarna under Georg Daniel Gerlachs befäl ett avgörande nederlag och snart sluts vapenvila i det pågående dansk-tyska kriget. Då kriget senare under året avslutas med att Preussen annekterar hela Sønderjylland från Danmark har datumet för slaget fått en viktig plats i Danmarks historia och än idag är dagen en militär minnes- och flaggdag.
 • 1906 – Staden San Francisco på den amerikanska västkusten drabbas vid femtiden på morgonen av en jordbävning med en magnitud, som sedermera har beräknats till 7,8 på richterskalan. Omkring 1 000 människor omkommer när omkring 28 000 hus rasar och börjar brinna till följd av skalvet och en kvarts miljon blir hemlösa. De materiella skadorna värderas till omkring 400 miljoner dollar.
 • 1942
  • Pierre Laval efterträder François Darlan som premiärminister i den ännu icke tyskockuperade sydvästra delen av Frankrike. I november samma år ockuperar Nazityskland även Vichyfrankrike, men Laval förblir premiärminister till 1944, då Frankrike befrias och Charles de Gaulle upprättar en provisorisk fransk regering.
  • Amerikanskt bombflyg genomför Doolittleräden, uppkallad efter befälhavaren Jimmy Doolittle, som blir det första amerikanska flyganfallet mot de japanska öarna sedan det japanska anfallet mot Pearl Harbor den 7 december året före. Räden får ingen strategisk eller taktisk betydelse, men det blir en stor amerikansk propagandaseger, eftersom det ses som vedergällning för Pearl Harbor och visar, att det inte är omöjligt att anfalla Japan.
 • 1951 – Representanter för Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland undertecknar i Paris det så kallade Parisfördraget (även känt som EKSG-fördraget), genom vilket den Europeiska kol- och stålgemenskapen upprättas från och med fördragets ikraftträdande den 23 juli året därpå. Detta blir världens första överstatliga organisation och grunden till de Europeiska gemenskaperna, som sedermera blir en del av Europeiska unionen. Då fördraget ingås på 50 år upphör följaktligen kol- och stålgemenskapen den 23 juli 2002.
 • 1980 – Det afrikanska landet Rhodesias självständighet erkänns internationellt, i samband med att Robert Mugabe kommer till makten och landet byter namn till Zimbabwe. Redan 1965 har man ensidigt utropat sin självständig från Storbritannien, men då britterna har vägrat gå med på detta har FN infört sanktioner mot Rhodesia, som nu alltså hävs.
 • 1983 – 63 personer omkommer, när libanesiska inbördeskriget.
 • 2014 – Sexton personer omkommer och nio skadas av en lavin på Mount Everest, vilket leder till att bergsguiderna kräver högre löner.
sv_SESwedish