Forrige dag Den næste dag

9 :e Juli år 2023

Söndag den 9:e juli år 2023

Dagens navn er: Jörgen, Örjan. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 27

Årets dag er: 190 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

 • 455 – Senatorn och fältherren Avitus utropas till västromersk kejsare med stöd av soldaterna i Gallien och den visigotiske kungen Theoderik II. Han förlorar dock snart Theoderiks stöd och redan hösten 456 blir han avsatt, då många senatorer ogillar hans politik att insätta galler i den romerska senaten.
 • 1153 - Derefter Eugene III har avlidit dagen innan väljs den endast 19-årige Corrado Demetri della Suburra till påve och tar namnet Anastasius IV. Hans pontifikat blir kort, då han avlider den 3 december året därpå, men under sin tid som påve sluter han fred med den tyske kungen Frederik I Barbarossa i en konflikt som har varat under de senaste fyra påvarna och gällt utnämningen av biskop i Magdeburg och utnämningen av William Fitzherbert till biskop av York.
 • 1702 – En svensk här på 12 000 man, ledd av kung Karl XII, vinner en avgörande seger över en dubbelt så stor polsk-sachsisk armé under ledning av August den starke i slaget vid Kliszów. Då den polska armén blir kraftigt försvagad genom slaget och infanteriet i det närmaste förintas förlorar kung August mycket av sitt förtroende hos sina undersåtar och den polska enigheten mot de invaderande svenskarna försvinner. Detta underlättar kraftigt de svenska förutsättningarna i kriget mot Polen, men trots detta dröjer det till 1706, innan Karl XII uppnår målet att få August avsatt från den polska tronen.
 • 1766 – Sedan den nya Drottningholm Slotsteater efter två års byggtid har besiktigats av det svenska kungaparet Adolf Frederik og Lovisa Ulrika dagen innan, återinvigs den med uppsättandet av pjäsen Jean-Baptiste Lully, som sätts upp den 28 oktober samma år, blir den första operaföreställningen på teatern. Den gamla teatern från 1754 har brunnit ner 1762.
 • 1790 – En vecka efter att svenska flottan har brutit sig ur den ryska inspärrningen i Viborgska viken genom det så kallade Viborgska gatloppet begynder slaget vid Svensksund i Finska viken mellan de båda flottorna och varar till dagen därpå. Detta blir det största sjöslaget i Östersjöns historia då 12 500 man och totalt 195 fartyg deltar på den svenska sidan och 14 000 man och 133 fartyg på den ryska. Slaget räknas också som Sveriges största sjöseger någonsin och för det pågående krigen mellem Sverige og Rusland blir det en avgörande svensk seger, då Sverige genom det får en mycket fördelaktig position vid fredsförhandlingarna. Kriget avslutas också genom freden i Värälä en månad senare.
 • 1816 – Sedan det spanska vicekungadömet Río de la Plata i Sydamerika genom den så kallade Majrevolutionen 1810 har inlett ett frihetskrig mot de spanska kolonialherrarna kan provinsen denna dag utropa sin självständighet från Spanien[3] som Sydamerikas förenade provinser. Sedan Bolivia har brutit sig ur den nya staten 1825 och Uruguay har gjort detsamma 1828 blir återstoden sedermera känd som Argentina.
 • 1850 – Köpmannen och karavanledaren Siyyid ’Alí Muḥammad Shírází blir avrättad i iranska Tabriz för påstådd uppvigling och brott mot islams lagar. Han har sex år tidigare utropat sig själv som Den utlovade inden for Bahá’í-religionen, som Mírzá Husayn’Alí Núri sedermera grundar 1863. Dess följare räknar honom därmed som en martyr och han är allmänt känd under namnet Báb (”Porten”).
 • 1943 – Sedan de allierade har skaffat sig herraväldet över Nordafrika, genom att besegra den tyska Afrika Korps där inleder de denna dag Operation Husky, som är kodnamn för invasionen av den italienska ön Sicilien. De allierades mål är att driva bort tyskarna från ön, för att dels kunna skicka sina fartyg ostört genom Medelhavet, dels försöka sätta press på den italienska regeringen att få Italien att dra sig ur kriget. När invasionen är genomförd den 17 augusti har den italienske diktatorn Benito Mussolini blivit avsatt och de allierade har fått en god utgångspunkt för en invasion av det italienska fastlandet, vilken inleds den 3 september.
 • 1945 - En total solformørkelse sker over Sverige.
 • 1962 – Den amerikanske konstnären Andy Warhol ställer ut konstverket popkonst, som har dykt upp under 1950-talet, men först nu blir ordentligt uppmärksammad inom konstvärlden.
 • 1982 – 33-årige Michael Fagan lyckas vid sjutiden på morgonen ta sig förbi alla säkerhetsåtgärder på Buckingham Palace och ta sig ända in i den brittiska drottningen Elizabeth II:s sovrum. När drottningen vaknar av hans närvaro lämnar hon omedelbart rummet, för att kalla på säkerhetsvakter och så småningom blir Fagan gripen. Vid denna tid räknas hans intrång inte som något brott (det dröjer till 2007, innan lagen ändras, så att det blir det) och därför döms han endast till ett halvårs psykiatrisk tillsyn för sin handling.
 • 1992 – Tidigt på morgonen utbryter en våldsam skogsbrand i södra delen av fornborgen Torsburgen på Gotland. Branden varar i fyra dagar (till 13 juli), innan man har lyckats få den under kontroll och släckt den och blir därmed en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid. Släckningsarbetet blir också den största räddningsinsatsen i Gotlands historia och efterarbetet tar flera år. Totalt berörs ett område på 1 000 hektar och 41 markägare drabbas på ett eller annat sätt.
 • 2002Afrikanska unionen etableras.
 • 2011Sydsudan blir formellt självständigt från Sudan,[4] derefter folkomröstningen om självständighet i januari har gett 98,8 % stöd för självständigheten. Sydsudan har emellertid i praktiken varit självständigt sedan 2005, då ett vapenstillestånd har slutits mellan den sudanesiska regeringen och separatiströrelsen Sudanesiska folkets befrielsearmé. Därmed är Sudan inte längre Afrikas till ytan största land, utan den rollen övertas av Algeriet.