Forrige dag Den næste dag

4 :e April år 2026

Lördag den 4:e april år 2026

Dagens navn er: Marianne, Marlene. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 14

Årets dag er: 94 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

  • 1216 - Paven Innocentius III avsänder ett brev, där han erkänner den svenske kungens rätt till sydvästra Finland och att dess biskop underställs ärkebiskopen i Uppsala. Han beklagar sig även över att svenska präster lyder under världslig lag, att man kan tillsätta präster utan kyrkans hörande och att peterspenningen inte erläggs. I brevet erkänner påven också kung Erik Knutsson som kung av Sverige (det har rått tvist mellan kungen och kyrkan sedan han avsatte den förre kungen sværger den yngre 1208) och därmed försonas påven med den svenska statsmakten. I det hänseendet kommer brevet dock fram för sent, eftersom kung Erik dör bara sex dagar senare.
  • 1292 - Når paven Nikolaj IV dør, vil Pavestolen være tom i över två år, innan Celestine V väljs till ny påve den 5 juli 1294.
  • 1406 - Vid Robert III:s död efterträds han som kung av Skottland av sin 11-årige son Jakob I. Därmed inleds den period på 219 år (till 1625), då Skottland har sex Jakobkungar i rad (med undantag för åren 1542–1567, då Mary I är regerande drottning).
  • 1588 - Vid Fredrik II:s død, efterfølges han som konge af Danmark og Norge af sin søn Christian IV. Denne kommer att bli ländernas mest långvarige kung, då han sitter på tronen i nästan 60 år, till sin död 1648.
  • 1841William Henry Harrison avlider i lunginflammation, endast en månad efter att han har tillträtt posten som USA:s president (han ådrog sig sjukdomen under sitt installationstal). Han blir därmed den kortvarigaste amerikanske presidenten genom tiderna och han efterträds samma dag av vicepresidenten John Tyler, som innehar posten under återstoden av Harrisons ämbetsperiod (till 1845).
  • 1905 – En jordbävning med styrkan 7,8 på Richterskalan inträffar i Kangraområdet i norra Indien. Omkring 20 000 omkommer och i princip samtliga byggnader i Kangra, Mcleodganj and Dharamshala blir förstörda.
  • 1949 – Representanter för tio europeiska länder (Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien) och två nordamerikanska (Kanada och USA) undertecknar den så kallade Atlantpakten i Washington, D.C. och bildar därmed försvarsalliansen NATO (North Atlantic Treaty Organization). De ingående länderna lovar varandra ömsesidigt bistånd i händelse av att något av dem blir angripna och ett angrepp på ett av medlemsländerna ska ses som ett angrepp på hela alliansen. Som ett svar på detta bildas inom östblocket några år senare en liknande allians, som får benämningen Warszawa-pagten under Sovjetunionens ledning. Under kalla kriget står allianserna mot varandra, men sedan Warszawapakten har upplösts efter dess slut har flera av paktens forna medlemmar gått med i NATO.
  • 1959 – De självstyrande franska kolonierna Senegal og fransk Sudan bildar den självständiga republiken Mali Federation indenfor det franske Commonwealth.[3] Den 20 juni året därpå blir republiken helt självständig från Frankrike, men redan två månader därefter lämnar Senegal den och den 22 september samma år bildar återstoden av Malifederationen republiken Mali.
  • 1968 – Den amerikanske medborgarrättskämpen Martin Luther King blir mördad på ett motell i Memphis i Tennessee av James Earl Ray. King lutar sig över räcket till sin balkong, för att tala med några kollegor, då Ray skjuter honom klockan 18.01. Ray flyr genast från platsen och det dröjer två månader, innan han blir infångad. Han döms till 99 års fängelse och avlider i fängelset 1998. Dock har det ifrågasatts om han verkligen är mördaren, då det ska ha funnits ytterst få bevis.
  • 1973 – Skyskrapekomplexet World Trade Center i New York invigs officiellt och den norra skyskrapan är under en kort tid världens högsta byggnad (redan samma år invigs dock Sears Tower i Chicago, som blir ännu högre). Tornen började byggas 1966 och redan 1970 har de första hyresgästerna börjat flytta in. De finns sedan kvar fram till 11 september 2001, då de förstörs i en terroristattack.
da_DKDanish