Forrige dag Den næste dag

25 :e Juli år 2023

Tisdag den 25:e juli år 2023

Dagens navn er: Jakob. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 30

Årets dag er: 206 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

 • 306Konstantin den Store utropas till romersk kejsare av sina trupper. Under sina 30 år vid makten (till sin död 337) genomför han en rad förändringar i det romerska riket, såsom att införa religionsfrihet, vilket leder till att man slutar förfölja de kristna och sedermera till att kristendomen i slutet av 300-talet blir rikets statsreligion, och att flytta huvudstaden till Konstantinopel vid Bosporen. Under de första 20 åren tvingas han kämpa om makten mot rivaliserande kejsarkandidater, innan han 324 står som ensam segrare i maktkampen.
 • 1261 - Den ene nicenske generalen bysantinska riket.
 • 1330 - Modpaven Nicholas V avsäger sig sina anspråk på påvestolen och blir därmed avsatt. Han har utsetts till påve i Rom 1328 i protest mot att de legitima påvarna vid denna tid har sin hemvist i Avignon i Sydfrankrike. 1329 har påve Johannes XXII bannlyst honom, men denne återupptar honom i kyrkan, när han nu erkänner Johannes som den riktige påven. Nicolaus hålls sedan i furstligt fängsligt förvar i påvepalatset i Avignon till sin död 1333.
 • 1526 - Den svenske konge Gustav Vasa lägger inför ständerna fram ett förslag om att ”genom en graf förena Vänern med Hjälmaren och denna åter med Mälaren, i den händelse den å, som sammanbinder dessa senare sjöar, skulle befinnas för trång”. Man vill nämligen bygga en kanal, som förenar Östersjön med Kattegatt, så att man slipper frakta svenska varor genom Öresund, där danskarna tar upp Öresundstullen. Under Gustav Vasas livstid händer dock inget mer med dessa planer, men de förblir levande under resten av 1500-talet och en bit på vägen kommer man i början av 1600-talet, genom byggandet av Karl IX:s kanal. Under 1700-talet har man kommit så långt, att man lyckas göra leden mellan Vänern och Kattegatt farbar, men det dröjer till invigningen av Göta kanal 1832, innan man får en seglingsbar led mellan Östersjön och Kattegatt.
 • 1554Maria I, som har blivit regerande drottning av England och Irland ett år tidigare, gifter sig med Filip I av Neapel (sedermera Filip II av Spanien). I samband med giftermålet proklameras det att alla Marias rättigheter som regerande drottning även ska tillfalla Filip och därmed räknas han officiellt som kung av England och Irland så länge äktenskapet varar. Efter Marias död 1558 har han i praktiken inte längre några rättigheter på brittiska öarna, men fortsätter att hävda dem, bland annat som ett medel för att kunna återinföra katolicismen i England. Detta är en av orsakerna till att England och Spanien kommer på kant med varandra under flera årtionden och att spanjorerna försöker kuva England genom den stora armadan 30 år senare (1588).
 • 1894Första kinesisk-japanska kriget utbryter genom att japanska flottan angriper och besegrar den kinesiska i en koloni med namnet Chosen 1910.
 • 1909 – Den franske flygpionjären Louis Blériot blir den första människan, som korsar Engelska kanalen med ett flygplan. Han inleder flygningen utanför franska Calais klockan 04.41 på morgonen och landar på en äng utanför engelska Dover efter 37 minuters flygning. Därmed vinner han det pris på 1 000 pund, som dagstidningen Daily Mail har utlyst till den som blir först med att flyga över kanalen. Blériot grundar sedermera en flygplansfabrik och får stort inflytande på flygteknikens och flygindustrins utveckling i Frankrike.
 • 1934 – Den österrikiske förbundskanslern Engelbert Dollfuss blir mördad av nazister genom den så kallade ”Julikuppen”, sedan han den 1 maj har infört ansluts till Tyskland 1938 börjar attentatsmännen betraktas som nazistiska martyrer.
 • 1943 – Den italienske fascistledaren och diktatorn Benito Mussolini blir avsatt som Italiens ledare genom en oblodig statskupp av Fascismens stora råd, eftersom andra världskriget går allt sämre för Italien (de allierade har landstigit på Sicilien och Italien börjar bli alltmer beroende av Tyskland) och dagen därpå blir han på kung Viktor Emanuel III:s order arresterad, följt av att det italienska fascistpartiet upplöser sig självt den 27 juli. Kungen tillsätter istället en övergångsregering under generalen Pietro Badoglios ledning, vilken i september sluter separatfred med Storbritannien. Under samma månad blir Mussolini dock fritagen av tyska trupper och insatt som statschef för den specialupprättade Salò Republik i norra Italien. Denna varar till 1945, då den kollapsar och Mussolini blir tillfångatagen den 27 april och avrättad den 28 – två dagar före Hitlers självmord.
 • 1950Walter Ulbricht udnævnt til Tysklands socialistiska enhetspartis förstesekreterare och blir därmed Östtysklands politiske ledare. Han innehar posten i över 20 år (till 1971), innan han blir avsatt, men får behålla hederstiteln ”ordförande” till sin död 1973. Den mest kända händelsen under Ulbrichts tid vid makten blir byggandet av Berlinmuren, som påbörjas den 13 augusti 1961, knappt två månader efter att Ulbricht har fällt uttalandet att ”ingen har någon som helst avsikt att bygga någon mur”.
 • 1952 – Sedan den amerikanske presidenten Harry S. Truman har ratificerat Puerto Ricos nya konstitution den 3 juli antas den officiellt av öns guvernör USA:s 51:a delstat, men då innevånarna själva har sagt nej till detta har detta inte blivit verklighet ännu (2022).
 • 1956 – Det italienska passagerarfartyget S/S Andrea Doria kolliderar under natten till den 26 juli med svenska FRKStockholm utanför Nantucket nära New York. Det italienska fartyget sjunker (på 11 timmar), varvid 51 personer ombord på henne omkommer, medan det svenska fartyget (där 5 personer omkommer) kan ta ombord resterande passagerare och besättning från Andrea Doria och ta sig in till New York för reparationer. Under namnet Athena är Stockholm i tjänst än idag (2022).
 • 1957 – Ett år efter att det franska protektoratet Tunisien har blivit självständigt från moderlandet avskaffas landets monarki och republik införs,[4] då premiärministern Habib Bourguiba störtar kung Zine El Abidine Ben Ali.
 • 1978 – Den brittiska flickan Louise Brown föds som världens första provrörsbarn. Hennes föräldrar John och Lesley Brown har inte lyckats få barn genom vanligt oskyddat samlag och har därför genom en ny metod lyckats få hjälp med befruktningen, genom att läkare har lyckats befrukta ett av Lesleys ägg med Johns spermier utanför hennes kropp och sedan återinfört ägget i henne. Graviditeten har sedan fortlöpt som vanligt, men på grund av den nya metoden uppmärksammas förlossningen (som sker genom kejsarsnitt). Metoden kommer till Sverige några år senare och det första svenska provrörsbarnet föds i Göteborg 1982.
 • 1984 – Ryskan Svetlana Savitskaja blir den första kvinnan som genomför en rumvandring. 1982 har hon blivit den andra kvinnan i rymden (efter Valentina Teresjkova 1963) och under sin karriär som kosmonaut (fram till pensioneringen 1993) befinner hon sig sammanlagt nästan tre veckor i rymden.
 • 1992Olympiska sommarspelen 1992 invigs i Barcelona av kung Juan Carlos.
 • 2000 - En concordeplan havererar utanför den franska huvudstaden Paris, varvid samtliga ombord omkommer. Under utredningen av olyckan ställs samtliga concordeplan på marken, men efter över ett år av utredning och förbättringar är flygplanstypen åter redo att tas i bruk den 11 september 2001. Angrebene den 11. september i USA samma dag leder dock till att den första passagerarflygningen skjuts upp till december samma år. Concordeplanen lyckas dock aldrig återhämta sig och 2003 tas flygplanstypen ur bruk för gott.
da_DKDanish