Forrige dag Den næste dag

24 :e Juli år 2023

Måndag den 24:e juli år 2023

Dagens navn er: Kristina, Kerstin. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 30

Årets dag er: 205 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

 • 1567Mary I abdikerar som regerande drottning av Skottland, eftersom hon anser att det är omöjligt att styra landet, när den skotska adeln är alltför självständig och den dominerande religionen är kalvinism, medan hon själv är katolik. Hon flyr till England, där hon blir fängslad och sedermera avrättad för förräderi mot den engelska drottningen Elizabeth I. Hon efterträds som kung av Skottland av sin 1-årige son Jakob VI, som vid Elisabets död 1603 även blir kung av England och Irland med namnet Jakob I.
 • 1599 – Den svensk-polske katolske kungen Sigismund blir formellt avsatt som svensk kung av sin protestantiske farbror hertug Karl och därmed upplöses även formellt personalunionen mellan länderna, där Sigismund har utgjort den gemensamma länken. Sigismund har suttit på den polska tronen sedan 1587 och på den svenska sedan sin far Johan III:s död 1592, men har i praktiken förlorat makten över Sverige efter sitt nederlag mot Karl i slaget vid Stångebro i september året innan. Han vägrar dock under hela sitt liv att erkänna avsättningen och hävdar sina anspråk på den svenska kronan till sin död 1632. Anspråken överförs sedan också till hans söner och efterträdare på den polska tronen och är under första hälften av 1600-talet en orsak till flera krig mellan Sverige och Polen, fram till 1660, då den polske monarken slutligen avsäger sig anspråken på den svenska kronan vid freden i Oliwa.
 • 1712 – Marskalk Claude Louis Hector de Villars leder en fransk styrka på 100 000 man till seger över en nederländsk-österrikisk styrka på 120 000 man i slaget vid Denain. I förhållande till antalet kämpande soldaterna blir förlusterna relativt låga på båda sidor, men slaget blir det största under det pågående Den spanske arvefølgekrig och, med dåtidens mått mätt, över huvud taget mycket stort. Det får dock ingen större påverkan på kriget, som tar slut två år senare.
 • 1842 – Den nya Skeppsholmskyrkan invigs,[3] 20 år efter att den förra kyrkan har brunnit ner (1822). Kyrkan började återuppbyggas 1824 och efter flera avbrott stått klar 1832, förutom kupolen. Kupolen stod nästan färdig året därpå 1833, men därefter har arbetet åter skjutits upp till 1841, då man äntligen har färdigställt kyrkan och året därpå kan inviga den.
 • 1847Brigham Young og hans mormonrörelse anländer till dalen Salt Lake Valley i nuvarande Utah, på flykt undan religiös förföljelse i Nauvoo, Illinois. Då Young anser att man i dalen har funnit sin fristad grundar man där en stad, som får namnet Salt Lake City. Även om vissa kontroverser mot den amerikanska regeringen utbryter senare blir Salt Lake City sedermera en storstad, som idag (2022) är Utahs huvudstad. 24 juli är en helgdag i Utah.
 • 1866 – Tennessee blir den första delstaten som återupptas i den American Union efter amerikanska inbördeskrigets slut under den så kallade Rekonstruktionstiden, sedan delstatsparlamentet den 18 juli har ratificerat det fjortonde tillägget till den amerikanska konstitutionen (som berör medborgarskap och likhet inför lagen). De delstater som före kriget utträdde ur unionen och bildade Amerikas konfødererede stater (CSA) återupptas under efterkrigsåren en efter en i USA, men först efter ratifikation av fjortonde tillägget.
 • 1911 – Några bönder återupptäcker inkastaden Machu Picchu i de peruanska Anderna, sedan en skogsbrand har bränt bort en del av den vegetation som täcker den. Staden, som tros ha varit sommarresidens för Inkarikets härskare, var bebodd fram till Spaniens erövring av riket 1532, men blev sedan övergiven och ”bortglömd” av indianerna. Spanjorerna hittar den dock aldrig (de känner inte heller till dess existens) och den får därför förfalla utan mänskliga ingrepp. Den amerikanske äventyraren och historikern Hiram Bingham III uppmärksammar upptäckten och skriver en rad artiklar och böcker om den, vilket leder till att han får äran av upptäckten. 1983 upptas staden på UNESCOs verdensarvsliste.
 • 1923 – Grekland och Turkiet undertecknar Freden i Lausanne i Schweiz, vilken avslutar den turkiska inblandningen i första världskriget i allmänhet och det grekisk-turkiska krig, som varade 1919–1922, i synnerhet. Freden etablerar i huvudsak de gränser, som Turkiet har än idag (2022), med undantag för gränsen mot Irak och området Hatay, som blir turkiskt 1939. Dessutom erkänns Turkiet av flera stater som en suverän stat och som efterträdare till det kollapsade det osmanniske rige.
 • 1969 – Åtta dagar efter uppskjutningen återvänder raketen Apollo 11 till jorden efter sin färd till månen. Under denna har Neil Armstrong og Buzz Aldrin blivit de första människorna, som har satt sin fot på månens yta (20 juli). Kommandomodulen, som besättningen färdas i, slår ner i havet, varpå de tre besättningsmännen sätts i karantän i tre veckor, eftersom man inte vet hur färden till månen har påverkat dem (efter ytterligare två månfärder avskaffas karantänen, eftersom den visar sig onödig). Den amerikanske presidenten Richard Nixon välkomnar personligen de tre besättningsmännen tillbaka till jorden.
 • 2002 – En månad efter att parlamentet har valt Alfred Moisiu till Albaniens president[4] med 97 röster för och 19 emot, efterträder han Rexhep Meidani på posten. Han innehar den i exakt fem år, varefter han i sin tur efterträds av Bamir Topi 2012. Då den socialistiske premiärministern Pandeli Majko avgår dagen efter Moisius tillträde utnämner denne istället socialistpartiets ledare Fatos Nano till ny premiärminister, som kompensation för att han har avstått från att kandidera till presidentposten.
 • 2013 – Den allvarliga järnvägsolyckan i Santiago de Compostela inträffar med 79 dödsoffer.
da_DKDanish