Forrige dag Den næste dag

24 :e April år 2026

Fredag den 24:e april år 2026

Dagens navn er: Vega. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 17

Årets dag er: 114 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

 • 858 - Derefter Benedikt III er død en uge tidligere er valgt Nicholas I til paven.
 • 871 – Dagen efter Alfred den store.
 • 1585 - Derefter Gregor XIII har avlidit den 10 april väljs Felice Peretti di Montalto till påve och tar namnet Sixtus V.
 • 1800 - Amerikaneren kongressbiblioteket (Library of Congress) grundas i samband med att man beslutar att huvudstaden ska flyttas från Philadelphia till Washington, D.C. Det är från början tänkt som ett referensbibliotek för kongressens ledamöter och är fram till slutet av 1800-talet inrymt i regeringsbyggnaden Kapitolium, innan dess första egna byggnad invigs 1897. Det är idag ett av världens största och mest kända bibliotek med omkring 25 miljoner böcker och 30 miljoner manuskript (2001) och har informell status av amerikanskt nationalbibliotek.
 • 1877 – Ryssland erklærer krig mot Osmanska riket och stridigheterna varar till året därpå. Rysslands syfte med kriget är att på Osmanska rikets bekostnad skaffa sig tillträde till Medelhavet via Bosporen och Dardanellerna och att befria de ortodoxt kristna slaverna på Balkan från den muslimska överhögheten.
 • 1880 – Den svenske upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiölds stora seglingsexpedition återvänder till Stockholm, efter att ha varit borta i två år. Med fartyget Vega har expeditionen seglat runt hela den eurasiska kontinenten och lyckats finna en seglingsväg norr om Ryssland.
 • 1896 – Örebro i Närke får rättigheter som stapelstad, vilket innebär att staden får en hamntull och att utländska fartyg därmed kan klarera sin last i staden.
 • 1915 – Natten till den 25 april blir omkring 250 intellektuella armenier ungturkarnas kamp för reformering och modernisering av riket.
 • 1916 – Ett uppror mot det brittiska styret på Irland utbryter i Dublin, vilket går till historien som Påskeoprøret eftersom det utbryter under påskhelgen (det pågår till den 29 april). Det är ett försök av irländska republikaner att göra Irland självständigt från Storbritannien och grunda en irländsk republik. Upproret blir dock nedslaget av britterna efter en vecka och flera av ledarna avrättas några veckor senare. Det är det första större irländska upproret sedan 1798.
 • 1950 – Jordanien annekterar officiellt vest Bank og Östra Jerusalem,[3] efter att ha ockuperat området i det arabisk-israeliska kriget. Det förblir sedan under jordanskt styre till 1967, då Israel ockuperar det under sexdagarskriget, en ockupation som pågår än idag (2022).
 • 1955Bandungkonferensen er opsagt.
 • 1961 – Vraket efter det svenska örlogsfartyget Vasa, som sjönk under sin jungfruresa på Stockholms ström den 10 augusti 1628, blir bärgat under stor bevakning av press, radio och tv från hela världen. Förberedelserna för bärgningen har pågått sedan 1956, då vraket återupptäcktes av marinarkeologen Anders Franzén. Efter bärgningen placeras fartyget i torrdocka och ett provisoriskt museum, innan det får ett permanent museum 1990.
 • 1975Västtysklands ambassad i Stockholm ockuperas av medlemmar av den västtyska terroristorganisationen Røde Hær fraktion, som genom ockupationen kräver att västtyska regeringen ska frige ett antal av organisationens medlemmar ur västtyskt fängelse. Ambassadområdet omringas snart av svensk polis och regeringen informeras, vilken i sin tur informerar västtyska regeringen i Bonn. Denna vägrar gå med på kraven, trots att terroristerna dödar två personer ur ambassadpersonalen, som man har tagit som gisslan. Efter nära tolv timmar tar ockupationen slut strax före midnatt, då ockupanterna av misstag råkar detonera en sprängladdning inne på ambassaden och kan infångas, då de försöker fly ur byggnaden. Två av ockupanterna omkommer av skador de får vid explosionen, medan de övriga fem utlämnas till Västtyskland, där de alla döms till dubbla livstidsstraff, men benådas i mitten av 1990-talet.
 • 1981 – Centerpartiet och Folkpartiet i den borgerliga svenska koalitionsregeringen sluter en skatteuppgörelse med Socialdemokraterna under vad som går till historien som ”den underbara natten”. Det handlar framförallt om en marginalskattereform, som ska träda i kraft 1 januari 1983 och innebär sänkt statlig inkomstskatt och marginalskatt. Uppgörelsen leder till att Moderaterna lämnar regeringen i protest den 5 maj och i valg året efter återtar Socialdemokraterna regeringsmakten.
 • 1990 – De amerikanska och europeiska rymdstyrelserna (NASA och ESA) skjuter gemensamt upp rymdteleskopet Hubble i omloppsbana runt jorden. Eftersom det cirkulerar utanför jordens atmosfär kan det ta mycket skarpare bilder av rymden än vad markbaserade teleskop kan och blir därför ett av de viktigaste instrumenten i rymdforskningen. Det är uppkallat efter den amerikanske astronomen Edwin Hubble.
 • 1999 – Anhängare till den religiösa sekten Falungong genomför en protest utanför regeringsbyggnaden Zhongnanhai i den kinesiska huvudstaden Peking. Detta leder till omfattade förföljelse av rörelsen i Kina och i juli förbjuds rörelsen helt i landet.
da_DKDanish