Forrige dag Den næste dag

23 :e Juni år 2023

Fredag den 23:e juni år 2023

Dagens navn er: Adolf, Alice. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 25

Årets dag er: 174 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

 • 964 - Paven Benedikt V er afsat efter kun en måned på pavestolen (siden 22. maj). Det er den hellige romerske kejser Otto I som afsætter ham, fordi kirken ikke har accepteret, at han har væltet forgængeren Johannes XII heller ikke accepterede kejserens egen pavelige kandidat Leo VIII. Efter en kort belejring af Rom tager kejser Otto Benedikt til fange, og Leo bryder officielt den pavelige stav over Benedikts hoved, for at markere hans afsættelse, første gang en nævnes i kilderne. I juli bliver Leo VIII officielt udnævnt til pave, mens kejseren tager Benedikt med sig til Tyskland, hvor han bliver sat under opsyn af ærkebiskoppen af Hamburg-Bremen Adalag indtil hans død året efter.
 • 1314 - En englænder her kommer for at redde slottet Stirling Castle i Skotland, som er på engelske hænder siden englændernes invasion af Skotland i slutningen af 1200-tallet, men som er belejret af skotterne. Således begynder slaget ved Bannockburn, hvor englænderne foretager flere razziaer mod skotterne, som under ledelse af den skotske konge Robert Bruce dog ikke give efter, fordi deres bord troner er næsten uigennemtrængelige. Da de engelske angreb fører til høje tabstal for englænderne, indser den engelske konge og kommandant Edvard II i løbet af natten, at skotterne til sidst vil være i stand til at udnytte deres position til at indlede et dramatisk modangreb. Derfor flygter englænderne dagen efter feltet, og skotterne står sejrrige. Og med dette er den første skotske uafhængighedskrig over og skotterne genvinder deres frihed fra England for første gang i næsten 20 år.
 • 1439 - Unionskongen Erik af Pommern er afsat fra den danske trone. I de senere år er han allerede blevet afsat to gange fra den svenske trone af Engelbrecht-oprøret, på grund af de svenske minearbejderes utilfredshed med kongens langvarige krig, der griber ind i jerneksporten, og nu er også de danske adelsmænds utilfredshed med ham blevet for stærk. Om efteråret bliver han også afsat for sidste gang i Sverige og trækker sig så tilbage til Norge, hvor han først bliver afsat i 1442.
 • 1743 - Den tyske prins biskop Adolf Frederik af Holsein-Gottorp er valgt af den svenske Riksdag som arving til den svenske trone. den svenske konge Fredrik I er gammel og står uden tronfølger, hvorfor der er brug for en ny tronfølger. Så de sidste par år krig mod Rusland er ikke gået godt, fordi Sverige har den russiske kejserinde Elisabeth igennem den foreløbige fred i Turku den 16. juni indvilliget i en ret mild fred for Sverige, med få jordafståelser, på betingelse af, at Adolf Fredrik vælges til svensk tronfølger. Kejserinden er på god fod med det holstenske-gottorpske fyrstehus og håber på den måde at kunne fortsætte russisk kontrol over svensk politik.
 • 1757 - En styrke på 3.000 britiske soldater, ledet af general Robert Clive, besejrer en bengalsk styrke på 50.000 mand under Prince Siraj-ud-daulas kommandør i slaget ved Plassey i Bengal i Indien. Kampen bliver en afgørende sejr for den British East India Company over bengalerne og deres franske allierede og førte til, at Siraj-ud-daula blev afsat og kompagniet overtog kontrol over Bengalen (dengang spændte over det meste af det indiske subkontinent) i et århundrede fremover.
 • 1786Rigsdagen 1786 ender i Stockholm.
 • 1894Den Internationale Olympiske Komité Grundlagt.
 • 1923
  • Stockholms Rådhus, som er tegnet af arkitekten Ragnar Östberg og hvis byggeri har stået på siden 1908, indvies på stedet, hvor det plejede at være Brandmølle lav. Indvielsen finder sted på det, der anses for at være 400-året for Gustav Vasas højtidelig indtog i Stockholm i 1523 (hvilket dog faktisk var den 24. juni).
  • Venneforeningen"De er godt vildledt” er grundlagt i Gøteborg,[3] at arbejde for øget hjælp til mennesker, der er handicappede på den ene eller anden måde. Med årene vokser foreningen til en national svensk organisation og skifter i 1965 navn til "De handikpades riksförbund" og i 2009 til "DHR - Foreningen for et samfund uden mobilitetshandicap" (hvor DHR står for "Deltagelse, Frihed til Handling, bevægelsesfrihed").
 • 1961 - Den såkaldte Antarktis traktat træder i kraft halvandet år efter det blev underskrevet i Washington, DC af de syv stater, der har territoriale krav på Antarktis (Argentina, Australien, Chile, Frankrig, New Zealand, Norge og Storbritannien), supermagterne USA og Sovjetunionen, samt Belgien, Japan og Sydafrika (alle disse stater havde forskningsstationer i området i løbet af 1957 –1958). Traktaten siger, at hele det antarktiske kontinent kun må bruges til fredelige formål, at de underskrivende stater skal give afkald på territoriale krav på kontinentet, og at der kun må udføres videnskabelig forskning der. Dette er den første nedrustningstraktat, underskrevet af både USA og Sovjetunionen, hvilket fører til, at Antarktis bliver en atomvåbenfri zone. Fra begyndelsen var aftalen gældende i 30 år (indtil 1991), men senere blev den forlænget med yderligere 50 år og gælder nu frem til 2041 (Sverige kom med i 1984).
 • 2016Folkeafstemningen om Storbritanniens medlemskab af EU finder sted.
da_DKDanish