Forrige dag Den næste dag

23 :e Juli år 2023

Söndag den 23:e juli år 2023

Dagens navn er: Emma, Emmy, Johannes V, Birgitta Birgersdotter, S/S , julikrisen, Operation Blå. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 29

Årets dag er: 204 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

  • 685 - Derefter Benedictus II har avlidit den 8 maj väljs John V till påve och eftersom traditionen att invänta godkännande från den bysantinske kejsaren nu är avskaffad installeras han i ämbetet redan samma dag. Under sitt korta pontifikat (han avlider ett år senare) står han ändock på mycket god fot med kejsaren.
  • 1373 - Den svenske nunnan Birgitta Birgersdotter avlider i sitt palats i sigøjner. Sedan en begravningsgudstjänst har hållits för henne i staden förs hennes kvarlevor, på hennes egen befallning, tillbaka till Sverige och begravs i Wadstones, där hon har grundat ett kloster. Snart inleds en process för att få henne kanoniseret, vilket hon blir 1391. Som Sveriges enda officiella katolska helgon blir hon snart känd som Heliga Birgitta och är idag ett av Europas åtta skyddshelgon. Hennes dotter Katarina fortsätter hennes arbete och blir den första abbedissan i Vadstena kloster.
  • 1896Ångfartyget S/SFreja af Fryken förliser på sjön Fryken i Värmland, genom att hon träffas av en orkanliknande kastby, just som hon ska vända mot vinden, samtidigt som styrbords lastportar står öppna, för att lastningen vid en brygga ska gå så snabbt som möjligt. 11 av de 17 ombordvarande personerna omkommer i olyckan och fartyget ligger sedan på botten i 98 år. Efter flera bärgningsförsök lyckas man slutligen genomföra bärgningen på 98-årsdagen av förlisningen (23 juli 1994), varefter fartyget renoveras och sätts i museitrafik på 101-årsdagen av förlisningen (23 juli 1997).
  • 1914 – Efter skuddene i Sarajevo den 28 juni ställer Østrig Ungarn denna dag ett ultimatum till Serbien (som den österrikiska regeringen misstänker har stött attentatet), med en mängd krav och att svar ska lämnas inom två dygn. Detta blir inledningen på “svarta veckan” under den pågående julikrisen, som varar till månadsskiftet juli–augusti (egentligen är det dock två veckor, till och med 6 augusti), då de diplomatiska förbindelserna bryts mellan flera europeiska stater och de europeiska stormakterna, efter flera årtiondens kapprustning och alliansbildning, går i krig mot varandra, vilket inleder Første Verdenskrig.
  • 1942Adolf Hitler ger klartecken till inledning av slaget om Stalingrad.
  • 1952
da_DKDanish