Forrige dag Den næste dag

22 :e April år 2026

Onsdag den 22:e april år 2026

Dagens navn er: Allan, Glenn. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 17

Årets dag er: 112 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

  • 1073 - Derefter Alexander II har avlidit dagen före väljs Ildebrando di Saona till påve och tar namnet Gregorius VII.[3]
  • 1121 - Modpaven Gregor VIII blir avsatt och fängslad av påven Calixtus II, sedan han 1119 har förlorat den tyske-romerske kejsaren Henrik V'er beskydd. Gregorius VIII hålls sedan fängslad till sin död 1137.
  • 1164 – Sedan motpåven Victor IV har avlidit två dagar tidigare utses Guido av Crema till hans efterträdare av den tysk-romerske kejsaren Fredrik Barbarossas rådgivare Rainald av Dassel och tar namnet Paschalis III. För att få mer stöd av Fredrik Barbarossa låter Paschalis III helgonförklara Karl den Store, men denna helgonförklaring erkänns aldrig av katolska kyrkan, eftersom Paschalis är motpåve.
  • 1500 – Under Portugals andra expedition till Indien, ledd av sjöfarare och upptäcktsresanden Pedro Álvares Cabral, mellanlandar man efter en och en halv månads seglats från Lissabon, i Brasilien i Sydamerika och Cabral gör anspråk på landområdet för Portugals räkning.
  • 1863 – Den persiske religiöse ledaren Mírzá Husayn`Alí Núri tillkännager för ett antal babier, i Ridvánträdgården i utkanten av Bagdad att han är den gudsmanifestation som har utlovats av profeten Báb 1844. Därmed grundar han religionen Bahá’í och till minne av detta firar världens bahá’íer högtiden Ridván 21 april–2 maj varje år.
  • 1906Olympiska sommarspelen 1906 invigs i Aten.
  • 1938 – Sveriges riksdag inför visumtvång för inresa till Sverige av österrikiska medborgare, eftersom man anser att deras nationalitet är oklar, efter att Nazityskland har annekterat Österrike den 13 mars.
  • 1955 - Den ene første svenske charterrejse avgår från Stockholm-Bromma lufthavn klockan 10:00, arrangör är Flyg- och Bussresetjänst i Örebro, de 26 charterresenärerna ankommer till Mallorca först den 23 april efter 4 mellanlandningar.
  • 1983 – Den tyska tidskriften Stern tillkännager att man hittat Hitlers dagböcker, vilka har smugglats ut ur Östtyskland och som tidningen har betalat 9 miljoner D-mark för. Tre dagar senare förklarar en expertgrupp att böckerna är autentiska, men den 6 maj avslöjas att det rör sig om en förfalskning, då man finner att pappret i böckerna är nytt och trycktekniken är modern – dessutom innehåller de 60 böckerna en mängd historiska felaktigheter.
  • 1997 – Den peruanske presidenten Alberto Fujimori beordrar armén att storma den japanska ambassaden i Lima där Túpac Amaru-rebeller håller 72 ambassadanställda som gisslan sedan den 17 december året före. Den specialstyrka som genomför stormningen dödar alla 14 rebeller, medan två soldater och en ur gisslan också omkommer. Strax därefter upplöses Túpac Amaru-rebellorganisationen.
da_DKDanish