Forrige dag Den næste dag

2 juni 2026

Tirsdag den 2. juni 2026

Dagens navn er: Rutger, Roger. Tillykke med din navnedag!

Dette er uge: 23

Årets dag er: 153 af i alt 365 dage.

Historiske begivenheder denne dag: (fra Wikipedia)

  • 575 - Derefter Johannes III er død året før, han blev valgt Benedikt I til paven.[3]
  • 1858 - Den italienske astronom og meteorolog Giovanni Battista Donati opdager en komet, som er opkaldt efter ham Donatis komet. Det er en af de mest fremtrædende kometer i det 19. århundrede og er på sit lyseste i september samme år (den passerer kun 75 millioner kilometer [0,5] AE] fra Jorden i oktober).
  • 1899 - Den lovløse bande Vild flok, med bl.a Sundance Kid, røver Union Pacific Railroads transkontinentale eksprestog i nærheden Wilcox, Wyoming. Ændringen vil være omkring 50.000 dollars.[4]
  • 1938 - Rigsdagen beslutter at indføre 12 dages ferie (to uger) med tilbageholdt løn, for alle erhvervsdrivende i Sverige, både i offentlig og privat tjeneste, og loven træder i kraft den 8. juni. Ferieperioden forlænges gradvist over de følgende årtier til fem uger, men loven udgør et minimumsniveau – hvis arbejdsgivere og lønmodtagere er enige, kan ferien blive længere. En gruppe, der dog er fritaget, er hjemmehjælpere, som først fik lovbestemt ret til ferie i 1970'erne.
  • 1946 - I Italien er kongehuset Savoy forbudt at komme ind på italiensk jord, og forbuddet gælder indtil oktober 2002.
  • 1953 - Den britiske dronning, der tiltrådte i februar året før Elizabeth II kronet i Westminster Abbey i London. Dette vil være den første britiske kroning, der bliver tv-transmitteret (hendes far George VI kroning i 1937 blev filmet, men kun for at blive vist på nyhedsfilm i biograferne), selvom nogle dele (f.eks. salvelsesakten) efter dronningens egen insisteren ikke vises. Årsagen til, at kroningen er blevet forsinket i over et år efter hendes tronbestigelse, er, at det ifølge traditionen anses for uhensigtsmæssigt at afholde en sådan fejring, som kroningen medfører, i sorgåret efter den tidligere monarks død. .
  • 1992 - I Danmark afholdes en folkeafstemning hvis traktaten om Den Europæiske Union (også kaldet Maastricht-traktaten), som har til formål at udvide Europæiske Fællesskaber (EF) til europæiske Union (EU). Den danske valgdeltagelse bliver 83,1 %, men med en snæver margin (50,7 %) vinder den negative side. Dette fører til, at traktaten delvist genforhandles og resulterer i Edinburgh-beslutningen. Når danskerne holder folkeafstemning om dette den 18. maj 1993, vinder Ja-siden med 56,8 %, hvilket betyder, at traktaten så kan træde i kraft den 1. november samme år.
  • 2007 - Så dommeren Herbert Fandel bliver til angrebet af en tilhænger, der løber ind på banen nedenfor en EM-kvalifikationskamp i fodbold mellem Sverige og Danmark på Parken stadion i København, kampen afbrydes, og Sverige tildeles sejren, som bekræftet af det europæiske fodboldforbund UEFA den 8. juni. Tilhængeren idømmes senere 30 dages fængsel og 40 dages samfundstjeneste samt 900.000 danske kroner i erstatning.
da_DKDanish